รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560

โพสต์16 พ.ค. 2561 23:58โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 00:08 ]
    บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัด การประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์  2560  ในหัวข้อ  "ประเทศไทยยุค 4.0"  ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และร่วมขานรับนโยบายของรัฐบาลผ่านศิลปะภาพวาด  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2561    ณ   อาคารสำนักงานใหญ่  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วย  ผลการประกวด มีดังนี้  เด็กชายสุขนิรันดร์   กาเรือง และ เด็กชายอุ้มบุญ   แซ่หวัง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ  จากการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์  2560 ฯ  ได้รับ  โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา  จำนวน  15,000  บาท โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โอกาสนี้  อาจารย์เอกชัย  เรือนคำ   เป็นตัวแทนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทักษะทางศิลปะของนักเรียน พร้อมทุนการศึกษา  จำนวน 20,000  บาท  โดยมี  มร.โทชิอากิ  มาเอคาวะ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด   เป็นผู้มอบรางวัล 


 #ข่าว2561
Comments