รางวัลระดับประเทศ "โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจำปี 2560"

โพสต์27 ก.พ. 2562 01:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 17:33 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
     เมื่อวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562   คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ในโอกาสที่  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับ  รางวัลระดับประเทศ  เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  จำนวนนักเรียน  2,000  คนขึ้นไป  ประจำปี  2560   จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

#ข่าว2561

Comments