รางวัลระดับเหรียญทอง Music & Marching Arts International Championship 2019

โพสต์18 ก.ค. 2562 23:14โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 17:44 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    วง Dara Symphonic Band  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับ  รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันในรายการ Music & Marching Arts International Championship 2019  ประเภท Concert Band Showcase  จัดโดย สมาคมดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Yamaha Band & Orchestra,Team Thailand  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เป็นผู้ให้การสนับสนุน  โดยมี  อาจารย์บุญภาค   ปัญญาธรรม   อาจารย์สุพร   สุริยะวงค์ และ อาจารย์อัตพร   กัณฑมิตร (วาทยกร)  เป็นผู้ฝึกซ้อม และควบคุมวง เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2562    ณ   หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร#ข่าว2562

Comments