รางวัลโครงการเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์15 ก.พ. 2560 00:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการเปิดโลกวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ

            การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  Tell   Me   What   You   Know

            นายธนกร        มณีพิทักษ์สันติ              ม.4/1

            นางสาวพรกนก           ธัญลักษณากุล                ม.4/1
            การแข่งขันวาดภาพจากการฟังภาษาจีน

            นางสาววรินธร            แซ่หู                ม.5/9

            นางสาวการิน              รักตะปุรณะ     ม.5/9

            นางสาวธุวดารา          ดีอาษา             ม.5/9โดยมี อ.พรสวรรค์  เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร  หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูผู้ฝึกสอน ร่วมแสดงความยินดี  ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2559

Comments