รางวัลแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:38โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38  ย่าโมเกมส์  ณ  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560   ได้รับรางวัลดังนี้

นายอภิวิชญ์    ครัดทัพ  ชั้น ม.5/9    ได้รับรางวัล

 4  เหรียญทอง จากรายการ  ผีเสื้อ100 เมตร  ฟรีสไตล์ 100 ,200 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4x200 ม.

 2  เหรียญเงิน  จากรายการ  ผีเสื้อ 50 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4x200  เมตร

 1 เหรียญทองแดง จากรายการ ผลัดผสม 4x100 ม.


นายณัฐภัทร   นันตาเป็ง  ชั้น ม.4/3    ได้รับรางวัล

                1 เหรียญทอง จากรายการ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม.

                3 เหรียญเงิน  จากรายการ ฟรีสไตล์ 50,100 เมตร  และผลัดฟรีสไตล์ 4x200  เมตร

                2 เหรียญทองแดง จากรายการ  ผีเสื้อ 50 เมตร และผลัดผสม 4x100 เมตร


นางสาวอภิชยา   สุวรรณจันทร์ ชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัล

3 เหรียญทองแดง จากรายการ ผลัดฟรีไตล์  4x200 เมตร  ,ผลัดผสม 4x100 ม.    และผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม.

ผู้ฝึกสอนคือ อ.สกุล   สุนันชัย    อ.นฤมิตร    ยะจอม  อ.รุ่งนภา   ดวงทับและ อ.ถิตนันย์   สมคำ


#ข่าว2559
 
Comments