รางวัลเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อม

โพสต์28 ม.ค. 2562 18:58โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 15:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันจันทร์ที่  28  มกราคม  2562  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โอกาสที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มีรายละเอียดดังนี้
    รางวัลชนะเลิศ   รองชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย  จากการเข้าร่วม กิจกรรมการประกวดภาพโปสเตอร์ และ การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อเผยแพร่ภายในโรงเรียน และชุมชน  หัวข้อ "ลดการใช้พลาสติกและโฟม" ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2561  จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  2561 ถึง วันที่  2  มกราคม  2562  โดยนำเสนอผ่านเพจ Garbage Eco Dara


    เมื่อวันที่  18  มกราคม  2562   มูลนิธิไทยรักษ์ป่า  มอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่  โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โอกาสที่เข้าร่วม  โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ด้านต้นไม้ ซึ่งดำเนินการ โครงการตรวจนับการกักเก็บคาร์บอนเครดิตของต้นไม้  ทั้งนี้  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็น 1 ใน 5  โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง ของกิจกรรมจับ GPS ต้นไม้ในโรงเรียน โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โอกาสนี้  พลเอกสุรศักดิ์   กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ประธานในพิธี   เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร  ในพิธีขอบคุณ และมอบประกาศนียบัตร งาน "ร้อยดวงใจ  ร่วมใจลดโลกร้อน"   ประจำปี  2561    เมื่อวันที่  19  กันยายน  2561    ณ   ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร#ข่าว2561
 

    


    
 
Comments