รางวัลเหรียญเงิน การประกวด 12th Grand Prix Thailand 2019

โพสต์23 ก.ค. 2562 21:21โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 16:54 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  17-24  กรกฎาคม  2562  คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนดาราวิทยาลัย  Dara Chorus   เข้าร่วมการแข่งขันร้องประสานเสียง ในงาน 12th   Grand Prix Thailand  2019  International  Choir  Festival  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา  ชลบุรี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน#ข่าว2562

Comments