รางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ แข่งขันกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY) 2018

โพสต์14 ธ.ค. 2561 00:37โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2561 17:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2561  ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  แสดงความยินดีกับ  นายณัฐวรา          ปันกัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6  และ  นางสาวณิชาภัทร     ศรีวิชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6   ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ  แข่งขันกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS  DAY) 2018  จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 30    พฤศจิกายน  2561#ข่าว 2561

Comments