รับรางวัลแข่งขันทักษะทางภาษางาน 3rd Harris Institute Open House

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:36โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:20 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  16   สิงหาคม   2560   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ในงาน 3rd Harris Institute Open House   จัดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลดังนี้

ด.ช.ไทเลอร์   ธนา   โมวิทซ์   ประถมศึกษาปีที่ 6/2   ได้รับรางวัลชนะเลิศ Reading Aloud Contest  เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.เตชินี     วงษา  ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Story Telling Contest ได้รับเงินรางวัล 400 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ สิริภัสสร   กัจฉัปนันทน์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Spelling Bee Contest ได้รับเงินรางวัล 300 บาทพร้อมเกียรติบัตร  #ข่าว2560

Comments