รับมอบเกียรติบัตร

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:42โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:20 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  29   สิงหาคม      2560   นายปวิณ      ชำนิประศาสน์     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     มอบเกียรติบัตรให้ ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย      ในโอกาสที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย    ให้ความร่วมมือจัดทำบอร์ดพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ในรัชกาลที่ ๙    ไปร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานราชการ   และเอกชน      ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560
Comments