ผู้จัดการ –ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยรับรางวัลงานวิ่ง

โพสต์14 ธ.ค. 2561 01:48โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2561 16:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันเสาร์ ทิ่ 10 พฤศจิกายน 2561 งาน “แฮรีส มินิมาราธอน ครั้งที่ 36” จัดขึ้นที่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   

เด็กหญิงบัณฑิตา    เกตุชม ม.2/4  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 

เด็กหญิงอัจจิมา วงศ์บุญทำ ม.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง


เมื่อวันเสาร์ ที่   17 พฤศจิกายน 2561 งาน Chiang Mai Run Seasons Change สนามที่ 1 “วิ่งอาทิตย์อัสดง” จัดขึ้นที่ สะพานข้ามแม่น้ำปิง                 “ขัวสรีเวียงพิงค์” 

เด็กชายทีปวิชญ์    แสนสุข ม.1/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย


เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เด็กชายกิตตธีร์       กุลธร    ป.6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย วิ่งมินิ                        มาราธอน ระยะทาง 9.5 กม. “หนองบัวพระเจ้าหลวง มินิมาราธอน 2018” ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


เมื่อวันอาทิตย์    ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 มินิมาราธอน ระยะทาง 10.9 กม. วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ                       นเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

เด็กชายกิตตธีร์     กุลธร ป. 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย

เด็กชายนธีร์ธวัช    วิสงค์ ป.6/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย

เด็กชายกิตติธัช     กุลธร ป.6/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย


เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน วิ่งการกุศล 140 ปี ดาราวิทยาลัย มินิมาราธอน 

เด็กหญิงบัณฑิตา    เกตุชม ชั้น ม.2/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทนักเรียนและเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง


เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้เข้าร่วมงาน Sanpatong Run 2018 จัดขึ้นที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อ.สันป่าตอง                     จ.เชียงใหม่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 9.5 กม. ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กหญิงอัจจิมา   วงค์บุญทำ ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง

เด็กหญิงแพรวา      อุสาหะ  ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง


เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้เข้าร่วมงาน Caremat   World   AIDS   Day   Mini Marathon 2018  จัดที่ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง              เชียงใหม่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กม. 

เด็กชายทีปวิชญ์     แสนสุข ชั้น ม.1/7   ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีชาย


เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 เด็กชายภิญญาบุตร   เตมิยานนท์ ชั้น ป.6/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  วิ่งฟันรัน ระยะทาง 4 กม. รุ่น               อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย งานเดิน-วิ่งการกุศล ม่อนล้านดาวแม่โจ้ ร่วมฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัย                    แม่โจ้


เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงอัจจิมา      วงค์บุญทำ ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี หญิง งานวิ่งห้วย                ตึงเฒ่าครั้งที่ 2 กิจกรรมวิ่งเทรล “ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อไปดูต้นตอของแหล่งน้ำที่น้ำตกห้วยตึงเฒ่า” จัดขึ้นที่ ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่


#ข่าว2561Comments