ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ต.ค. 2561 01:24โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 21:32 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในงานผลงาน และความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560   เด็กหญิงกานต์ศุภางค์      แก้วแดง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  เพื่อรับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2560   เมื่อวันที่  6   ตุลาคม  2561   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานครฯ

#ข่าว2561


Comments