พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017

โพสต์21 ม.ค. 2561 21:50โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 20   มกราคม   2561  มีพิธีมอบรางวัล  EGAT  Green  Learning  Awards  2017  ในโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     ของกฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้  รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน   (ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)    ประเภทจำนวนนักเรียน    2,000    คนขึ้นไป     โดยมี  ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ        เป็นผู้รับรางวัลจาก  นายสืบพงษ์     บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวอุษณีย์   ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ณ หอประชุมเกษม  จาติกวณิช  สำนักงานใหญ่   กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี#ข่าว2560

Comments