งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28

โพสต์19 ก.พ. 2563 22:28โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 18:10 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2563   คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วม งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 28  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม   ชิณวงศ์   อดีตเลขาธิการกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในงาน  โอกาสนี้ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ  30  ปี ต่อเนื่อง จำนวน  3  คน   โล่เชิดชูเกียรติครูปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ  20  ปี ต่อเนื่อง จำนวน  2  คน   ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยมี  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้รับมอบ  ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน / วิทยาลัย ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และต่างประเทศ  จำนวน  2  คน   รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปีพุทธศักราช 2563  จำนวน  31  คน และ รางวัลครูและบุคลากรเอกชนดีเด่น  ประจำปีพุทธศักราช 2563  จำนวน  1  คน  จากนั้น ร่วมรับฟังการบรรยาย "ธรรมะพาเพลิน" โดย พระมหาสมปอง  ตาลปุตโต
#ข่าวสาร 2562Comments