นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การแข่งขัน การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2017

โพสต์10 มิ.ย. 2560 23:41โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 00:45 โดย Greecha Katpratoom ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน   การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด   Thailand   Green   Mech   Contest   2017 เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2560 จัดโดยบริษัทภาดา  เอ็ดดูเคชั่นจำกัด  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ณ  ห้อง Island Hall  ศูนย์การค้า Fashion  Island   กรุงเทพมหานคร   ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายชื่อดังนี้

1.            เด็กชายกันต์                      กาญจนพิพัฒน์กุล       ม.2/1

2.            เด็กชายธีรวุฒิ                    อินถา                           ม.3/1

3.            เด็กชายสิทธิเดช                จอมศักดิ์                      ม.3/9

4.            เด็กชายเพชรบูรพา             สุนสะดี                       ม.3/10

    โดย มี อาจารย์วรวุฒิ         ถาวร  เป็นที่ปรึกษา

และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับนานาชาติ  ณ  Education  Institute of  Nanhu  District, Jiaxing,  Zhejiang  Province   ประเทศจีน#ข่าว2560

Comments