นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5

โพสต์9 พ.ค. 2560 02:16โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย   ครั้งที่ 5  เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ( 5 th Thailand  Mathematics  Contest ) ประจำปีการศึกษา     2559    เมื่อวันที่     24     เมษายน    2560    จัดการแข่งขันโดย   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (สพฐ.)   และสมาชิกภาพสหภาพ  IMC      ประจำประเทศไทย     ( International   Mathematics  Contest  Union    Thailand Secretariat )   ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  คือ เด็กชายธน    พานเพชรสุขุม   ประถมศึกษาปีที่ 3/4   และเด็กหญิงกัญญาวีร์     วิญญรัตน์  ประถมศึกษาปีที่   4/4   ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร   ลงนามโดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม    วัฒนชัย   องคมนตรี และนายภูมิเทพ  คลังอุไร เลขาธิการสหภาพ  IMC ประจำประเทศไทย  #ข่าว2560
  
Comments