นักเรียนรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์14 ธ.ค. 2561 00:39โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2561 17:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2561  ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  แสดงความยินดีกับนายปฏิพัทธ์     ระบายเพชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9     ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา     ระดับปริญญาตรี    คณะบริหารธุรกิจและกฎหมาย       มหาวิทยาลัยอาโอโมริ  ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย  ที่ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และจะเดินทางไปศึกษาต่อในวันที่  30  มีนาคม  2562#ข่าว2561

Comments