นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ (3 ตุลาคม 2560)

โพสต์3 ต.ค. 2560 20:02โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 04:10 ]

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ “หุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิต” 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  สหวิทยาเขตดอยสุเทพ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  วันที่ 3 ตุลาคม 2560


โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ดังนี้
     1. เด็กหญิงศลิษา   จิตมณี  ม.2/1
     2.  เด็กหญิงสุชัญญา ศรีกันทอง  ม.2/1
     3.  เด็กหญิงญาณภัทร  นครากรกุล  ม.2/1

  ครูที่ปรึกษา
     นายอดิศักดิ์  มหาวรรณ

ข้อมูลจาก แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/phl-ngan/007-2560-nakreiyndirabrangwalheriyythxngchnaleisxandab1nikarkhaengkhanhunyntsphthradabphunthan3tulakhm2560
Comments