นักเรียนดาราฯ รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

โพสต์25 มิ.ย. 2561 01:42โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

นายบางกอก    วาณิชยานนท์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ   ในการแข่งขัน  คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ        ครั้งที่ 14     ( The 14th  Thailand Olympiad in Informatics : 14th   TOI)   ในวันที่    19-22   มิถุนายน  2561      ณ หอประชุมประดู่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   กรุงเทพมหานคร
#ข่าว2561


Comments