นักเรียนดาราผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และค่าย 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:31โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เด็กชายบางกอก   วาณิชยานนท์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิก วิชาการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     ประจำปีการศึกษา   2559     ค่าย 1 ที่ผ่านมา  และ ค่าย 2    ที่จะร่วมในวันที่   6  -  20   มีนาคม   2560    จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ซึ่งเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ     และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา       ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


#ข่าว2559

Comments