นักเรียนดาราคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Chiang Mai Robot Game 2019

โพสต์2 ก.ค. 2562 01:38โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 17:57 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในการแข่งขันรายการ  Chiang  Mai  Robot  Game 2019  เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์การค้าพันทิพย์  เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน  และได้รับ

รางวัลดังนี้

เด็กชายธนธัช   ฟองตระกูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์ Line tracing robot (non-programming) รุ่น 7-10 ปี 

เด็กหญิงพัชร์อริญ    บุญพระรักษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันหุ่นยนต์ Line tracing robot (non-programming) รุ่น 11-14 ปี 

นายนนท์วริศ     ปิยพัฒน์เจริญ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo robot 1Kg auto senior รุ่น 15-19 ปี รายการ Chiang Mai Robot Game 2019  


สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ   จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2019 รอบนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ    ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน มูลค่า ทีมละ 10,500 บาท

เด็กหญิงพรหมพร       มหาวรรณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์   Line tracing robot (non-programming) รุ่น 11-14 ปี

 

เด็กชายปารมี        จันทร์กระจ่าง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์    Programmable line tracing robot junior  รุ่น 11-14 ปี

 
#ข่าว2562
Comments