นักเรียนดาราคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

โพสต์6 มิ.ย. 2562 23:43โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 16:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

นายบางกอก      วาณิชยานนท์    และ นายธีรดนย์        ไทยยันโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 15   เมื่อวันที่   4 -7  มิถุนายน  2562  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี
#ข่าว2562


Comments