นักเรียนดาราฯ คว้าเหรียญแข่งขันกีฬาเอ๊กซตรีม 5th ASEAN Inline Freestyle Skating Championship

โพสต์25 มิ.ย. 2561 22:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 02:35 ]

 เด็กชายปณิฐิ       พวงสายใจ      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2        เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอ๊กซตรีม    5th  ASEAN   Inline   Freestyle  Skating Championship   เมื่อวันที่ 21 24 มิถุนายน 2561 ณ ประเทศเวียดนาม  ได้รับรางวัลดังนี้

     รางวัล     3   เหรียญทอง     ในรายการ Speed Slalom Junior Men

     รางวัล    1     เหรียญเงิน     ในรายการ Roller Skate Cross

     รางวัล    2     เหรียญทองแดง     ในรายการ Classic Slalom#ข่าว2561
Comments