นักกีฬาบาสเกตบอลดาราฯ ตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมการแข่งขันกีฬา อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9

โพสต์14 มิ.ย. 2560 00:47โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    ในฐานะสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน   (ASEAN Schools Sports  Council   ASSC)   มีกำหนดการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาเซียนสกูลเกมส์  ครั้งที่ 9   (The 9th ASEAN School Games)        โดยจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่   13 -  21   กรกฎาคม   2560  ณ ประเทศสิงคโปร์    และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียน 2 คน คือ    นางสาวกัลย์สุดา     ชำนาญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  และ  นางสาวปริญญา     สาระธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/11  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลนักเรียนไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และวันที่ 13 มิถุนายน  2560 อาจารย์อุไรวรรณ ปิ่นเกล้า  นำนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียน 2 คน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ทดสอบสมรรถภาพ     ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ#ข่าว2560

Comments