มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบโล่ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” เชิดชูเกียรติ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์11 ก.ย. 2560 00:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 20:36 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  11   กันยายน  2560   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย    มอบโล่ โครงการ “The  Heart  of  Giving  หัวใจแห่งการให้ประจำปีการศึกษา 2559   แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ซึ่งได้เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    ปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น โดยมี ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบ  ณ สนามวงกลม    โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

Comments