โล่รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หน่วยสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุดประจำปี 2561

โพสต์16 มิ.ย. 2562 20:58โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 17:38 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก  2562   "Safe   Blood   For  All" โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โดยอาจารย์ไพโรจน์  ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เป็นตัวแทนรับโล่รับรางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ 2     หน่วยสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุดประจำปี 2561     จากนายวิรุฬ       พรรณเทวี     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธี    ณ สนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2562

Comments