Kids Balance Bike Competition

โพสต์13 ก.พ. 2562 23:30โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2562 17:18 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ    อาจารย์พันธ์นิภา   สุจริตจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับปฐมวัย  ที่ได้รับรางวัลจาก การเข้าร่วมแข่งขันจักรยานทรงตัว ในรายการต่าง ๆ ดังนี้    1.การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 5  ประจำปี 2561   ณ   อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่
        -เด็กชายภัทร   ถิ่นเพาะ   ชั้นเตรียมอนุบาล 2/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ   ประเภทStandard  รุ่นอายุ  2 - 2.6  ปี ชาย
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทStandard  รุ่นอายุ  3.5 - 4  ปี ชาย ,
        รางวัลชนะ
เลิศ  ประเภทProfessional  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี ชาย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทOpen  รุ่นอายุไม่เกิน  5  ปี ชาย
        -เด็กหญิงกฤชภร   ใจทาหลี   ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทProfessional  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี หญิง

    2. การแข่งขันจักรยานทรงตัวแบบตัวต่อตัว TERMINAL 21 KORAT ONE BY ONE by Flipper Bike   ณ  ศูนย์การค้า Terminal 21 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี ชาย และ รางวัลชนะเลิศ  ประเภทOpen mini
        รุ่นอายุ  2 - 4  ปี ชาย

    3.การแข่งขันจักรยานทรงตัว Strider Racing at Central Festival Chiangmai 2018   ณ  ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า Central Festival
        Chiangmai
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ  3  ปี ชาย

    4.การแข่งขัน Chiangmai Runner Bike CUP 2018 สนามที่ 6   ณ  ลานอเนกประสงค์ Premium Outlet Chiangmai  อำเภอหางดง
        จังหวัดเชียงใหม่
        -เด็กชายภัทร  ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทProfessional  รุ่นอายุไม่เกิน  3  ปี ชาย
        -เด็กหญิงกฤชกร   ใจทาหลี  ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทProfessional  รุ่นอายุไม่เกิน  3 - 4  ปี หญิง
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง  ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ประเภทOpen  รุ่นอายุไม่เกิน  5  ปี ชาย

    5.การแข่งขัน Balance Bike Thailand Open 2019   ณ  สนามสิงห์ปาร์ค  จังหวัดเชียงราย
        -เด็กชายภัทร   ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทStandard  รุ่นอายุ  2 - 3  ปี ชาย และ
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทPerformance  รุ่นอายุ  2 - 3  ปี ชาย
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง  ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทStandard  รุ่นอายุ  4 - 5  ปี ชาย และ
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทPerformance  รุ่นอายุ  4 - 5  ปี ชาย

    6.การแข่งขัน Tour of Phayao Balance Bike 2019  สนามที่ 1   ณ  สนามเรนโบว์  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
        -เด็กชายภัทร  ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุ  2 - 3  ปี ชาย

    7.การแข่งขัน Strider Racing   ณ  ศูนย์การค้า Central Festival Chiangmai
        -เด็กชายภัทร   ถิ่นเพาะ  ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ  2  ปี ชาย
        -เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง  ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  รุ่นอายุ  4  ปี ชาย

#ข่าว2561        

           
        
Comments