ขอแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านต่าง ๆ

โพสต์27 ก.ย. 2561 02:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:51 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพุธที่  26  กันยายน  2561   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย   อาจารย์เสาวลักษณ์  ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   หัวหน้าแผนกต่าง ๆ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะนักเรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  ที่ได้รับ รางวัลเกียรติยศด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันในงาน และกิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ดังนี้

#ข่าว2561
Comments