คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกานต์ศุภางศ์ แก้วแดง

โพสต์23 ม.ค. 2562 00:27โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2562 16:51 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันจันทร์ที่  21  มกราคม  2562   คณะผู้บริหาร นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกานต์ศุภางศ์   แก้วแดง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  โอกาสที่ได้รับ 1.รางวัลนักเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2560    2.รางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2562  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี  นายแพทย์ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นผู้มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติคุณบัตร   เมื่อวันที่  9  มกราคม  2562   ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล   กรุงเทพมหานคร และ 3.รางวัลเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  โดยมี  พลเอกสิงหา   เสาวภาพ   ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ประธานในพิธี   เป็นผู้มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร   เมื่อวันที่  12  มกราคม  2562   ณ  ห้องประชุมชั้น 3  ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร   โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นตัวแทนของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงกานต์ศุภางศ์   แก้วแดง   นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว2561


Comments