แข่งขัน NJ Spelling Bee ครั้งที่ 20 รอบคัดเลือกภาคเหนือ

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 19:01 โดย Greecha Katpratoom ]

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  NJ   Spelling  Bee  ครั้งที่ 20  รอบคัดเลือกภาคเหนือ จัดโดย สำนักพิมพ์ NJ   บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม   2560   ณ  สถาบัน   Uniserve    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  คือ  นายธนคร  มณีพิทักษ์สันติ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศต่อไป  โดยมีดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมบันทึกภาพ และแสดงความยินดี#ข่าว2560

Comments