แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019

โพสต์8 ก.ย. 2562 23:30โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 18:03 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

บริษัท อินโนเวตีฟ  เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด หรือ INEX ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์การค้าเดอะฮับ   รังสิต บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  Genexis, Singapore Data Science Technology,  Philippines   ร่วมกันจัดการแข่งขันหุ่นยนต์รอบนานาชาติ World Robot  Games 2019  โดยมีทีมหุ่นยนต์ไทยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 357 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1,885 คน จากทั่วประเทศ โดยในปีนี้ World Robot Games 2019 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม  2562. ณ.ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  มีการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานและรู้จักกันในแวดวงการแข่งหุ่นยนต์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นการแข่งขันหุนยนต์ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ในการแข่งขัน World Robot Games ในระดับนานาชาติ ได้มีประเทศเข้าร่วม 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ภูฐาน  และเมียนม่า   มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันประมาณ 740 คน 

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1.  รายการ iBeam Line Tracing(Master)  ได้รับรางวัล Performance Awards   เด็กชายธนธัช    ฟองตระกูล    ป.4/4

2. รายการ iBeam Line Tracing(Senior)   ได้รับรางวัล Performance Awards    นายกันต์    กาญจนพิพัฒน์กุล    ม.4/2  

3.  รายการ Programmable Line Tracing (Senior)  ได้รับรางวัล Performance Awards    นายนนท์วริศ    ปิยพัฒน์เจริญ        ม.5/2 

โดยมีอาจารย์ควบคุมทีมจำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์วิภาวรรณ    วงศ์ดาว,  อาจารย์อดิศักดิ์    มหาวรรณ  และ อาจารย์พนิต    เกิดมงคล#ข่าว2562


 

Comments