การประกวดมารยาทไทยโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

โพสต์23 ก.ค. 2562 21:17โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 17:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในการแข่งขัน     การประกวดมารยาทไทยโครงการธนชาติ  ริเริ่ม  เติมเต็ม   เอกลักษณ์ไทย  ปี 2562  รอบคัดเลือกภาคเหนือ    ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  20-22  กรกฎาคม  2562   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ 1 จากจำนวนผู้เข้าแข่งจันทั้งหมด 34 ทีม   โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 คน  ดังนี้

1. นายวิวรรธน์       รักธรรม ชั้น ม.6/6

2. น.ส.ภัทราดา     วุฒิเอ้ย ชั้น ม.6/6

3. น.ส.กุลิสรา        สินธุชัย   ชั้น ม.5/3

4. น.ส.ณัฐปารณีย์       รัตนหงษ์ทอง ชั้น ม.5/4

มีครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม คือ อาจารย์อัญพัชญ์    สัมมาเกษมพัฒน์  และ  อาจารย์ชิติสรรค์    ทยานนท์ปรีชากุล

#ข่าว2562


Comments