การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ส.ค. 2562 01:28โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2562 02:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันพุธที่ 7   สิงหาคม   2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เนื่องในวันรพี   ประจำปีการศึกษา 2562   จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 23 โรงเรียน 

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 คน ดังนี้

1.นายเฉลิมวิทย์  จันทร์ขาว   ชั้น ม.5/1

2. นายโยธิน มุกคำ ชั้น ม.6/2

3. น.ส.กัญจน์ณภัทร  นิธิศสุทธิบุตร    ชั้น ม.6/6

อาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.สาริศา  ซื่อตระกูล

และนักเรียนจะได้ไปร่วมการแข่งขันในระดับภาค ในวันศุกร์ที่    16  สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้  รีสอร์ทเชียงใหม่


#-ข่าว2562

Comments