การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:56โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2560 19:09 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่   22   กรกฎาคม    2560   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม    การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 2      ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส มีดังนี้

   ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน  และฝรั่งเศส  (เป็นภาษาไทย)  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

            นางสาวพรชนก                     ธัญลักษณากุล                      ม.5/1

            นายธนคร                              มณีพิทักษ์สันติ                     ม.5/1

            นายจารุกันเชียร์                     ชัยแดง                                  ม.6/5   ตอบปัญหาความรู้  ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน  และฝรั่งเศส  (เป็นภาษาฝรั่งเศส)  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

            นางสาวชนม์นิภา                 มูลมา                          ม.6/7

            นางสาวนฤพร                      เรือนสอน                   ม.6/7

            นางสาวรุ่งตะวัน                  นรนิล                         ม.5/8


#ข่าว2560


 

Comments