การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2017 เขตภาคเหนือ

โพสต์23 ก.ย. 2560 05:10โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 21:49 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันเสาร์  ที่  16  กันยายน  2560  สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2017  เขตภาคเหนือ   ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   อนุศาสก   เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสนาจารย์ ดร.เสรี   หล่อกัณภัย   เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย   เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  โอกาสนี้ ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้เรียนเชิญ พระสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ วีระ   อาภรณ์รัตน์   ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  เด็กหญิงไม้แก้ว   บุตรคำ   เด็กหญิงฟ้าใส   ก้าววิทยาคม และ เด็กหญิงชาลิสา   มาระดา  ได้รับ  ถ้วยรางวัล   เหรียญรางวัล และเงินรางวัล  จำนวน  4,500  บาท พร้อมของที่ระลึก

    รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์   ลดาพงษ์พัฒนา   เด็กชายนิติภูมิ   เศรษฐรุ่งเรือง และ เด็กชายภูฟ้า   บุญญพิทักษ์สกุล  ได้รับ  เหรียญรางวัล และของที่ระลึก

    รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้แก่  เด็กหญิงกวินธิดา   หงษ์ทอง   เด็กชายณัฐคุณ   ปัญญา และ เด็กชายภูริชญ์   ลดาพงษ์พัฒนา  ได้รับ  เหรียญรางวัล และของที่ระลึก

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  นางสาวธนัชพร   จันตาใหม่   นางสาวพรรษชล   ชัยราชา และ นางสาวจารุวรรณ   อุดมไตรศรัท  ได้รับ  ถ้วยรางวัล   เหรียญรางวัล และเงินรางวัล  จำนวน  3,500  บาท พร้อมของที่ระลึก

Comments