การแข่งขัน Parade Kids Carnival ระดับอนุบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โพสต์25 ก.ค. 2560 01:52โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 01:28 ]

ในการแข่งขัน   Thailand Indoor Marching Competition 2017   ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ชิงชนะเลิศภาคเหนือ  เมื่อวันที่   23   กรกฏาคม   2560     นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จำนวน 30 คน   ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  Parade    Kids    Carnival   ระดับอนุบาล   และ   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2    ณ      ศูนย์การค้า เซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2560


Comments