การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 3 ประจำปี 2561

โพสต์7 ส.ค. 2561 00:52โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2561 01:22 ]
    เมื่อวันเสาร์ที่  28  กรกฎาคม  2561  แผนกปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB  สนามที่ 3  ประจำปี 2561  ซึ่งจัดโดย Chiangmai Runner Bike   ณ   สนาม Sky Hall  ชั้น 5  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการแข่งขัน มีดังนี้
    เด็กหญิงกฤชภร   ใจทาหลี   ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลอันดับที่ 2  การแข่งขันจักรยานทรงตัว  ประเภท Mini  รุ่นอายุ  3.6 - 4  ปี หญิง , รางวัลอันดับที่ 1  ประเภท Mini Open  รุ่นอายุไม่เกิน  4  ปี หญิง และ รางวัลอันดับที่ 1  ประเภท Pro  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี หญิง
    เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลอันดับที่ 3  การแข่งขันจักรยานทรงตัว  ประเภท Mini  รุ่นอายุ  3.6 - 4  ปี ชาย , รางวัลอันดับที่ 2  ประเภท Mini Open  รุ่นอายุไม่เกิน  4  ปี ชาย และ รางวัลอันดับที่ 3  ประเภท Pro  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี ชาย
    เด็กชายรัชชต   ถ้วยเหล็ก   ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  เหรียญที่ระลึกจาก การเข้าร่วมแข่งขันจักรยานทรงตัว  ประเภท Mini  รุ่นอายุ  3 - 3.6  ปี ชาย
    โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  บุคลากร และสัมพันธ์ชุมชน   อาจารย์พันธ์นิภา   สุจริตจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฐมวัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง  แผนกปฐมวัย  ร่วมแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล#ข่าว2561

Comments