การแข่งขันบาสเกตบอล OBEC - MONO CHAMPION CUP 2018

โพสต์5 มิ.ย. 2561 00:20โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ในการแข่งขันบาสเกตบอล   OBEC - MONO  CHAMPION  CUP  2018 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี    จ.อุตรดิตถ์   ระหว่างวันที่   25-31   พฤษภาคม   2561   ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

            การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุ  14 ปีหญิง     ได้รับรางวัลชนะเลิศ

            การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุ  14 ปีชาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

            การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุ  16 ปีหญิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

            การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น 18 ปีหญิง  ได้รับ รางวัลชนะเลิศ




#ข่าว2561

 
Comments