การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 15 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:15โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ในการแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ระหว่างวันที่   21 – 29   มิถุนายน    2561  นักบาสเกตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภททีมหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง    ได้รางวัลชนะเลิศ   รับถ้วยรางวัล   เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

นักกีฬาดีเด่นได้แก่     เด็กหญิงดลหทัย      ศิลปเทพ  นักเรียนชั้น ม.2/9

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  อาจารย์อุทัยวรรณ        ปิ่นวัฒนากุล


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง      ได้รางวัลชนะเลิศ     รับถ้วยรางวัล    เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

นักกีฬาดีเด่นได้แก่       เด็กหญิงลิตา       สุนทรปกาสิต   นักเรียนชั้น ม.2/8

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม    อาจารย์อุไรวรรณ      ปิ่นเกล้ารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  หญิง      ได้รางวัลชนะเลิศ     รับถ้วยรางวัล    เงินรางวัล และเกียรติบัตร 

นักกีฬาดีเด่น         นาวสาวโมเนต์        คุณาชีวะ นักเรียนชั้น ม.4/3

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม      อาจารย์พรพรรณ        แถวสุวรรณโชติรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี  ชาย      ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4     รับเงินรางวัล   และเกียรติบัตร


โดยทีมนักบาสเกตบอลหญิงทั้ง 3 รุ่น     ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขัน รอบชิงแชมป์ประเทศไทย    ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง    ระหว่างวันที่   28   สิงหาคม 2561 - 6 กันยายน 2561

#ข่าว2561
Comments