ดร. ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลดังนี้

โพสต์12 พ.ย. 2562 19:03โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 16:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย 

1.            นายบางกอก  วาณิชยานนท์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

2.            นางสาวกัญจน์ณภัทร  นิธิศสุทธิบุตร           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

     ครูที่ปรึกษา  อาจารย์อัญพัชญ์  สัมมาเกษมพัฒน์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการธนชาต ริเริ่ม....เดิมเม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชมเชย
1. นายวิวรรธน์  รักธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2. นางสาวภัทรดา  วุฒิเอ้ย                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
3. นางสาวกุลิสรา  สินธุชัย                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
4. นางสาวณัฐปารณีย์  รัตนหงษ์ทอง             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
    ครูที่ปรึกษา  อาจารย์อัญพัชญ์  สัมมาเกษมพัฒน์

#ข่าว2562


Comments