ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเอ็กซ์ตรีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35

โพสต์8 ก.ค. 2562 21:05โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 17:50 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เด็กชายปณิฐิ     พวงสายใจ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเอ็กซ์ตรีม  รายการ Speed Slalom รุ่นอายุ 13-20 ปี บุคคลชาย   จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่  35   “บุรีรัมย์เกมส์”   ระหว่างวันที่   10-20   พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ #ข่าว2562

Comments