เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

โพสต์26 ก.ย. 2562 02:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2562 18:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2562  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  มอบเกียรติบัตรให้กับ  เด็กหญิงมาร์ตา  นามรัตน์  เชลลอตติ   นักเรียนชั้น ม.2/4  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ที่ได้รับการตัดเลือกเป็น”เด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี  2563”  ระดับมัธยมศึกษา  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   ร่วมแสดงความยินดี  ณ  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2562

Comments