บาสเกตบอลหญิงดาราฯ ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46

โพสต์7 พ.ค. 2561 02:22โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ   ภาค 5    ครั้งที่   46    “ เพชรบุระเกมส์ ”   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์   ระหว่างวันที่ 28 เมษายน  -  วันที่  6   พฤษภาคม 2561  นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล  ประเภททีมหญิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค   และ  การแข่งขันบาสเกตบอลประเภท   3   คน   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ ที่จังหวัดเชียงรายต่อไป#ข่าว2560

Comments