AIA FOOTBALL CLINIC 2018

โพสต์20 ก.ค. 2561 02:22โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด นำโดย คุณหทัยทิพย์   แสงมีอานุภาพ และคณะ  เป็นตัวแทนเข้ามอบเกียรติบัตร การฝึกอบรมทักษะฟุตบอลระดับเยาวชน  โครงการ "AIA  FOOTBALL  CLINIC  2018" ให้แก่ นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  รุ่นอายุ  12 - 14  ปี  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และในเขตภาคเหนือมีความรัก และชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล รวมถึง การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักกีฬาฟุตบอล   โดยมี  คณะผู้บริหาร และ ตัวแทนจาก บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด  ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2561    ณ  ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร  100  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่



#ข่าว2561

Comments