100 ปี การศึกษาเอกชน

โพสต์12 ก.พ. 2561 01:55โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่    9    กุมภาพันธ์     2561  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ    จัดงาน   "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน   ประจำปี   พ.ศ. 2561" ภายใต้แนวคิด "100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    และประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน นักศึกษา  ครู   และโรงเรียนเอกชน   โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ร่วมจัดนิทรรศการ     และเข้ารับโล่โรงเรียนเอกชนที่มีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา  100 ปีขึ้นไป    โดย  ดร.ชวนพิศ       เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย          เป็นผู้รับมอบโล่ จาก  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม   คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ประธานในพิธี    ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ#ข่าว2560

Comments