ข่าวรางวัลเกียรติยศ


JR NBA All Star 2018

โพสต์11 ก.ย. 2561 23:57โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต ]

    ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ขอร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ ตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง  ทีมดาราวิทยาลัย  จำนวน  4  คน  ได้แก่  เด็กหญิงลิตา   สุนทรปกาศิต    เด็กหญิงนาโอมิ   โกลเดมันน์  ชั้น ม.2/8   เด็กหญิงณัชชากัญญ์  ทูลทรัพย์ และ เด็กหญิงเวนิส   คุณาชีวะ  ชั้น ม.3/4  ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วม ทีมจูเนียร์ เอ็นบีเอ ออลสตาร์ ไทยแลนด์  JB NBA All Star 2018  ซึ่งในการเข้ารับการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงครั้งนี้  เด็กหญิงนาโอมิ   โกลเดมันน์   ได้รับ  รางวัล MVP (Sportsmanship) ความมีน้ำใจนักกีฬา   โดยนักกีฬาบาสเกตหญิง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม  ทีมจูเนียร์ เอ็นบีเอ ออลสตาร์ ไทยแลนด์  จะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์เอ็นบีเอ  ระดับโลก ร่วมกับ เพื่อน ๆนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมออลสตาร์  จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ระหว่างวันที่  4 - 7  ตุลาคม  2561  และร่วมชมการแข่งขันบาสเกตบอลครั้งยิ่งใหญ่  เอ็นบีเอ  ไชน่าเกมส์  2018     ณ   นครเซี่ยงไฮ้  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

#ข่าว2561
พิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต และหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต ครบ 38 ครั้ง และ 108 ครั้ง

โพสต์21 ส.ค. 2561 00:52โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2561 01:12 ]

    เมื่อวันจันทร์ที่  20  สิงหาคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า  5  ปี  รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1   ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต  ครบ  36  ครั้ง และ 108  ครั้ง  เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10  ประจำปี 2559 - 2560  เพื่อแสดงความขอบคุณ  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  ณ   ห้องบ้านล้านตอง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

#ข่าว2561


โครงการเปิดโลกวิชาการภาษาฝรั่งเศสวิชาการ

โพสต์8 ส.ค. 2561 03:00โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันเสาร์ที่  4  สิงหาคม  2561   ฝ่ายวิชาการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ(ภาษาฝรั่งเศส) ในโครงการเปิดโลกวิชาการภาษาฝรั่งเศสวิชาการ - Journe'e Portes Ouvertes  ครั้งที่ 4   ซึ่งจัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    ณ   ห้องเอื้องสามปอยหลวง  ชั้น  15  อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   โดยมี  อาจารย์จีรวรรณ   อยู่ศิริ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ผลการแข่งขันมี ดังนี้

    นายธนากร   มณีพิทักษ์สันติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขัน NJ  Spelling  Bee  ได้ไปทัศนศึกษา  ณ  ประเทศญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
  
    นางสาวพิมพ์สุดา   มีพิน และ นางสาวรุ่งตะวัน   นรนิล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

    นางสาวพลอยตะวัน   ปิ่นมาศ และ นางสาวสิริกร   ศิวเวทพิกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตฝรั่งเศส(ภาษาไทย)

    นางสาวลัลนา   กรีอุต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นายอภิไชย   ไชยวงศ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส

#ข่าว2561


รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์7 ส.ค. 2561 02:30โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    ผู้บริหาร และคณะครู  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผป.สมศรี   ไชยเศรษฐ   กรรมการบริหารโรงเรียน  โอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลสตรีไทยดีเด่น  ประจำปี 2561 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันสตรีไทย  ประจำปีพุทธศักราช 2561  ซึ่งจัดโดย  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2561    ณ   ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   กรุงเทพมหานคร  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ ผป.สมศรี   ไชยเศรษฐ   ในการประชุมครูรวมประจำเดือนสิงหาคม  2561    ณ   ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 3 ประจำปี 2561

โพสต์7 ส.ค. 2561 00:52โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2561 01:22 ]

    เมื่อวันเสาร์ที่  28  กรกฎาคม  2561  แผนกปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB  สนามที่ 3  ประจำปี 2561  ซึ่งจัดโดย Chiangmai Runner Bike   ณ   สนาม Sky Hall  ชั้น 5  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการแข่งขัน มีดังนี้
    เด็กหญิงกฤชภร   ใจทาหลี   ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  รางวัลอันดับที่ 2  การแข่งขันจักรยานทรงตัว  ประเภท Mini  รุ่นอายุ  3.6 - 4  ปี หญิง , รางวัลอันดับที่ 1  ประเภท Mini Open  รุ่นอายุไม่เกิน  4  ปี หญิง และ รางวัลอันดับที่ 1  ประเภท Pro  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี หญิง
    เด็กชายกฤปนนท์   จันต๊ะตึง   ชั้นอนุบาล 1/1  ได้รับ  รางวัลอันดับที่ 3  การแข่งขันจักรยานทรงตัว  ประเภท Mini  รุ่นอายุ  3.6 - 4  ปี ชาย , รางวัลอันดับที่ 2  ประเภท Mini Open  รุ่นอายุไม่เกิน  4  ปี ชาย และ รางวัลอันดับที่ 3  ประเภท Pro  รุ่นอายุ  3 - 4  ปี ชาย
    เด็กชายรัชชต   ถ้วยเหล็ก   ชั้นอนุบาล 1/2  ได้รับ  เหรียญที่ระลึกจาก การเข้าร่วมแข่งขันจักรยานทรงตัว  ประเภท Mini  รุ่นอายุ  3 - 3.6  ปี ชาย
    โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  บุคลากร และสัมพันธ์ชุมชน   อาจารย์พันธ์นิภา   สุจริตจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฐมวัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง  แผนกปฐมวัย  ร่วมแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล#ข่าว2561

นักเรียนดาราฯ รับรางวัลแข่งขัน โครงการ " ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ระดับประถมศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2561 23:47โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 6   ได้ส่งนักเรียน  เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ “ธนชาติ  ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ 47”  จัดโดย ธนาคารธนชาติ  ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลดังนี้

เด็กชายวรภิชาติ  มินประพาฬ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้คะแนน 254 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.67 ได้รับรองวัลชนะเลิศอันดับ 1   เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ที่กรุงเทพมหานคร  

เด็กชายชลพรรษ  อนันต์มหพงศ์     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2     ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

        มีอาจารย์รุจจิรา     จันทร์ทิพย์ และ  อาจารย์ภัชราภรณ์     ศรีสุขคำ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา#ข่าว2561


AIA FOOTBALL CLINIC 2018

โพสต์20 ก.ค. 2561 02:22โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด นำโดย คุณหทัยทิพย์   แสงมีอานุภาพ และคณะ  เป็นตัวแทนเข้ามอบเกียรติบัตร การฝึกอบรมทักษะฟุตบอลระดับเยาวชน  โครงการ "AIA  FOOTBALL  CLINIC  2018" ให้แก่ นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  รุ่นอายุ  12 - 14  ปี  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และในเขตภาคเหนือมีความรัก และชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล รวมถึง การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักกีฬาฟุตบอล   โดยมี  คณะผู้บริหาร และ ตัวแทนจาก บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด  ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2561    ณ  ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร  100  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 68

โพสต์12 ก.ค. 2561 00:32โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 00:57 ]

    แผนกปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  เข้าร่วม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับปฐมวัย  ครั้งที่  68   เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2561    ณ   โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่   โดยมี  อาจารย์มุกดา   ปวงจักรทา    อาจารย์นภัทร  ศิริสานต์ และ อาจารย์เมธาวี   อินทพันธ์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

    รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดเล่านิทาน   ประเภทเดี่ยว  ได้แก่  เด็กหญิงกชพรรณ   พูนทาจักร   ชั้นอนุบาล 3/5
    รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดปั้นดินน้ำมัน  ประเภททีม  ได้แก่  เด็กหญิงนพรัญชน์   ภูมิสุทธิ์   ชั้นอนุบาล 3/7    เด็กหญิงวิมลสิริ   สินเปียง   ชั้นอนุบาล 3/5  และ  เด็กชายกันตืดนัย   เงาธรรม   ชั้นอนุบาล 3/3 
    รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ  ประเภททีม  ได้แก่  เด็กหญิงญาณิศา   ฑีฆะสังฆ์   ชั้นอนุบาล 3/1    เด็กหญิงพรรธน์ชญมน   จันทร์ศรี  และ  เด็กหญิงปนิดา   แผ่นฟ้า   ชั้นอนุบาล 3/5


#ข่าว2561

แชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ 14 ปีหญิงบาสเกตบอล สพฐ.โมโน แชมป์เปี้ยนคัพ 2018 (OBEC-MONO CHAMPION CUP 2018)

โพสต์11 ก.ค. 2561 01:29โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 10   กรกฎาคม   2561   นักบาสเกตบอลหญิงโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.โมโน   แชมป์เปี้ยนคัพ  2018  (OBEC-MONO   CHAMPION   CUP   2018)      รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ     รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง   ระหว่างวันที่     2 – 10 กรกฎาคม 2561  ณ สนามบาสเกตบอลโมโนสเตเดี้ยม   (MONO STADIAM)      โรงเรียนดาราวิทยาลัย แข่งขันชนะโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ (กรุงเทพฯ) ด้วยคะแนน53-39   ได้แชมป์ประเทศไทย   รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิงมาครอง   รับถ้วยรางวัล    เงินรางวัล และเกียรติบัตร

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. ด.ญ.ลิตา สุนทรปกาสิต  ชั้น ม.2/8

2. ด.ญ.นาโอมิ โกลเดมันน์  ชั้น ม.2/8

3. ด.ญ.พัชรินท์ ตีทอง  ชั้น ม.2/6 

4. ด.ญ.ภัทรภร  เร่งเร็ว  ชั้น ม.2/8

5. ด.ญ.เวนิส คุณาชีวะ  ชั้น ม.3/4

6. ด.ญ.ณัชชากัญญ์  ทูลทรัพย์  ชั้น ม.3/4  

7.  ด.ญ.พรลภัส   กาญจนภักดิ์  ชั้น ม.3/6

โดยมีผู้ฝึกสอน คือ โค้ชต้น-อาจารย์พรพรรณ  แถวสุวรรณโชติ และโค้ชโต้ง-อาจารย์อุไรวรรณ  ปิ่นเกล้า


#ข่าว2561


การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 15 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:15โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ในการแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ระหว่างวันที่   21 – 29   มิถุนายน    2561  นักบาสเกตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภททีมหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง    ได้รางวัลชนะเลิศ   รับถ้วยรางวัล   เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

นักกีฬาดีเด่นได้แก่     เด็กหญิงดลหทัย      ศิลปเทพ  นักเรียนชั้น ม.2/9

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  อาจารย์อุทัยวรรณ        ปิ่นวัฒนากุล


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง      ได้รางวัลชนะเลิศ     รับถ้วยรางวัล    เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

นักกีฬาดีเด่นได้แก่       เด็กหญิงลิตา       สุนทรปกาสิต   นักเรียนชั้น ม.2/8

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม    อาจารย์อุไรวรรณ      ปิ่นเกล้ารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  หญิง      ได้รางวัลชนะเลิศ     รับถ้วยรางวัล    เงินรางวัล และเกียรติบัตร 

นักกีฬาดีเด่น         นาวสาวโมเนต์        คุณาชีวะ นักเรียนชั้น ม.4/3

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม      อาจารย์พรพรรณ        แถวสุวรรณโชติรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี  ชาย      ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4     รับเงินรางวัล   และเกียรติบัตร


โดยทีมนักบาสเกตบอลหญิงทั้ง 3 รุ่น     ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขัน รอบชิงแชมป์ประเทศไทย    ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง    ระหว่างวันที่   28   สิงหาคม 2561 - 6 กันยายน 2561

#ข่าว2561
1-10 of 187