ข่าวรางวัลเกียรติยศ


แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียน ผ่านการคัดเลือก FIBA U17 SKILLS CHALLENGE 2020 REGIONAL QUALIFIERS

โพสต์3 ส.ค. 2563 21:03โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

นักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ผ่านการคัดเลือก   FIBA   U17   SKILLS CHALLENGE   2020    REGIONAL     QUALIFIERS  การแข่งขัน ฟีบ้า สกิลชาร์เล้นจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี    จำนวน 3 คน                             

น.ส.ธวัลรัตน์ เสนะสุทธิพันธ์ (เบ้น) ม.5/1 

น.ส.ณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์ (แม้กกี้) ม.5/7  

 น.ส.นาโอมิ โกลเดมันน์ (นาโอ)    ม.4/9  

โดยนักเรียนทั้ง 3  คน  จะเข้าเก็บตัว     ณ   หอพักนักกีฬา   300    เตียง     หัวหมาก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563   โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลหญิงทุกท่าน#ข่าว2563


รางวัลประกวดศิลปกรรมเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่15

โพสต์31 ก.ค. 2563 02:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2563 19:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับมัธยมศึกษา  ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด ในงานศิลปกรรมเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ   ครั้งที่15  ณ หอศิลป์สมเด็จเจ้าฟ้า   กรุงเทพมหานคร จัดโดย    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     กระทรวงวัฒนธรรม     มีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี   และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับมอบรางวัลดังนี้

1. ดช สิปปกร     สูงขาว    ชั้นม.3/5   ได้รับรางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมรุ่นอายุ 13-16 ปี

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่  และเงินรางวัล20,000 บาท

2. ดช ธนาธิป     ร่วมทอง   ชั้นม. 3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ3 รุ่นอายุ 13-16 ปี

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่  และเงินรางวัล7,000บ.

3. นาย ธนกิต    ใหม่เส็น   ชั้นม.4 ได้รับรางวัลร่วมจัดแสดงผลงานรุ่นอายุ13-16 ปี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถ

4. นส. ณัฐกาญจน์      เทพประสาร ชั้นม.4   ได้รับรางวัลร่วมจัดแสดงผลงานรุ่นอายุ 13-16 ปี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถ

โดยมีอาจารย์ เอกชัย      เรือนคำ เป็นผู้ฝึกสอน
#ข่าว2563


รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับประถมศึกษา

โพสต์29 มิ.ย. 2563 22:36โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2563 22:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในการประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  GLOBE Student Research Competition 2020 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า  ระดับประถมศึกษา  งานวิจัยเรื่อง   การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กับปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5  ในจังหวัดเชียงใหม่    โดยมีคณะผู้วิจัยดังต่อไปนี้  

เด็กหญิงนัทธ์นิตา เดชาชยวงษ์

เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล

เด็กหญิงสริดา ขัม

อาจารย์ที่ปรึกษาคือ  อาจารย์พิชชาพร    เขียวสวัสดิ์  อาจารย์รักษิณา    สารแก่น   อาจารย์ดรุณี      อุทธะจักร  และอาจารย์จันทร์นภา  ศูนย์จันทร์ 


#ข่าว2563


ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับปฐมวัยร่วมแข่งขันจักรยานทรงตัว ได้รับรางวัลดังนี้

โพสต์26 ก.พ. 2563 23:50โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2563 17:34 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]


รายการที่ 1

การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chaingmai Runner Bike MINI Race  ในวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค 62 ณ สนามแข่งขัน The Fox mini circuit  จัดโดย Chaingmai Runner Bike

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1    รุ่น Professional 4-5 ปี

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รุ่น Open ไม่เกิน 5 ปี

รายการที่ 2

การแข่งขัน "Strider Racing”  ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ one nimman จัดโดย Strider lanna Thailand

- รางวัลชนะเลิศ  รุ่น14x Balance bike 4-5 ปี

- รางวัลชนะเลิศ  รุ่น14x Pedal Bike 3-4 ปี

- รางวัลชนะเลิศ  รุ่น 4 ปี

รายการที่ 3

การแข่งขันรถจักรยานทรงตัว " Tour of Phayao Balance Bike 2019” ในวันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 62  ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา จัดโดย Team balance bike Phayao

- รางวัลชนะเลิศ  รุ่น4-5ปี

รายการที่ 4

การแข่งขัน Balance Bike "Chiangmai Runner Bike CUP 2019" ครั้งที่3  วันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 62 ณ สนาม Premium Outlet Chiang Mai พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2  รุ่นProfessional 5-6ปีชาย 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1  รุ่นOpen อายุ5ปีขึ้นไปชาย

รายการที่ 5

การแข่งขัน Balance Bike  “Chiangmai Runner Bike

CUP 2019" สนามที่ 4 วันอาทิตย์  ที่  29 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 3  รุ่น  6-7 ปีชาย 

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น  5-6ปีชาย 

รายการที่ 6

การแข่งขัน Balance Bike  “Strider Racing@Central Festival Chiangmai 2020” วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ Central Festival Chiangmai  จัดโดย Strider  Lanna  Thailand

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น 5 ปี 

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น 14X Balance bike 4-5 ปี 

รายการที่ 7

การแข่งขัน Balance Bike  “Singha Park Chiang Rai Balance Bike Thailand Open 2020” วันอาทิตย์  ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 ณ สนามสิงห์ปาร์ค  จังหวัดเชียงราย  จัดโดย Singha Park

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น Performance 5.1 – 6 ปี 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1    รุ่น Cycling teenage 5-6.6 ปี

รายการที่ 8

การแข่งขัน Balance Bike  “Push Bike Chiang Rai 2020 By Chiangmai Runner Bike”  สนามที่ 1 วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 5-6 ปีชาย

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1    รุ่นปั่นล้อ 14 นิ้ว อายุ 4-6ปี

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2    รุ่นอายุ 6-7 ปีชาย

รายการที่ 9

การแข่งขัน Balance Bike  “Strider Racing @ The Fox Mini Circuit Chiang Mai 2020”  วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนาม The Fox Mini Circuit เชียงใหม่  จัดโดย Strider  Lanna  Thailand

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น 5 ปี 

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น 14X Balance bike 4-5 ปี (ไถ)

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น Pedal Bike 4-5 ปี (ปั่น)


รายการที่ 1

การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chaingmai Runner Bike MINI Race  ในวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค 62 ณ สนามแข่งขัน The Fox mini circuit  จัดโดย Chaingmai Runner Bike

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รุ่น Professional 3-4ปี

รายการที่ 2

การแข่งขัน "Strider Racing”  ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ one nimman จัดโดย Strider lanna Thailand

-  ได้เข้าร่วมการแข่งขันรุ่น 3 ปี 

รายการที่ 3

การแข่งขันรถจักรยานทรงตัว " Tour of Phayao Balance Bike 2019” ในวันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 62  ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา จัดโดย Team balance bike Phayao

- รางวัลชนะเลิศ   รุ่น3-4ปี

- รางวัลชนะเลิศ  รุ่น Junior Class 2-4 ปี 

รายการที่ 4

การแข่งขัน Balance Bike "Chiangmai Runner Bike CUP 2019" ครั้งที่3  วันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 62 ณ สนาม Premium Outlet Chiang Mai พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2    รุ่นStandard3-3.6  

- รองชนะเลิศอันดับที่ 3  รุ่น Professional อายุ 3-4ปี ชาย

รายการที่ 5

การแข่งขัน Balance Bike  “Chiangmai Runner Bike

CUP 2019" สนามที่ 4 วันอาทิตย์  ที่  29 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2    รุ่นStandard3.6-4 ปี  

รายการที่ 6

การแข่งขัน Balance Bike  “Strider Racing@Central Festival Chiangmai 2020” วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ Central Festival Chiangmai  จัดโดย Strider  Lanna  Thailand 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2    รุ่น 3 ปี  

รายการที่ 7

การแข่งขัน Balance Bike  “Singha Park Chiang Rai Balance Bike Thailand Open 2020” วันอาทิตย์  ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 ณ สนามสิงห์ปาร์ค  จังหวัดเชียงราย  จัดโดย Singha Park

- รองชนะเลิศอันดับที่ 4    รุ่น Standard อายุ 3.1 – 4 ปี  

รายการที่ 8

การแข่งขัน Balance Bike  “Push Bike Chiang Rai 2020 By Chiangmai Runner Bike”  สนามที่ 1 วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รางวัลชนะเลิศ  รุ่นปั่นล้อ14 นิ้วอายุไม่เกิน 4 ปีชาย

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1    รุ่น อายุ 3-4 ปีชาย

รายการที่ 9

การแข่งขัน Balance Bike  “Strider Racing @ The Fox Mini Circuit Chiang Mai 2020”  วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนาม The Fox Mini Circuit เชียงใหม่  จัดโดย Strider  Lanna  Thailand

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1    รุ่น 3 ปี  

- รองชนะเลิศอันดับที่ 4    รุ่น Pedal Bike 3-4 ปี (ปั่น)


การแข่งขัน Balance Bike "Chiangmai Runner Bike CUP 2019" ครั้งที่3  วันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 62 ณ สนาม Premium Outlet Chiang Mai พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2  รุ่น Professional อายุ 4 - 5 ปี หญิง 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2  รุ่น Open อายุไม่เกิน 5 ปี หญิง 


รายการที่ 1

การแข่งขัน Balance Bike  “Chiangmai Runner Bike

CUP 2019" สนามที่ 4 วันอาทิตย์  ที่  29 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ 

-  ได้เข้าร่วมการแข่งขันรุ่น 4 - 5 ปีชาย 

รายการที่ 2

การแข่งขัน Balance Bike  “Push Bike Chiang Rai 2020 By Chiangmai Runner Bike”  สนามที่ 1 วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รางวัลที่ 10  รุ่น Openไม่เกิน 5 ปี


การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chaingmai Runner Bike MINI Race  ในวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค 62 ณ สนามแข่งขัน The Fox mini circuit  จัดโดย Chaingmai Runner Bike

-  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น Professional 3-4 ปี


รายการที่ 1

การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chaingmai Runner Bike MINI Race  ในวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค 62 ณ สนามแข่งขัน The Fox mini circuit  จัดโดย Chaingmai Runner Bike

- ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น Professional 4-5 ปี

รายการที่ 2

การแข่งขัน "Strider Racing”  ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ one nimman จัดโดย Strider lanna Thailand

-  ได้เข้าร่วมแข่งขันรุ่น 4 ปีและSuper Girl 4-5 ปี

รายการที่ 3

การแข่งขัน Balance Bike "Chiangmai Runner Bike CUP 2019" ครั้งที่3  วันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 62 ณ สนาม Premium Outlet Chiang Mai พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

-  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่นProfessional 4-5ปีหญิง

รายการที่ 4

การแข่งขัน Balance Bike  “Strider Racing @ The Fox Mini Circuit Chiang Mai 2020”  วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนาม The Fox Mini Circuit เชียงใหม่  จัดโดย Strider  Lanna  Thailand

-  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น 4 ปี และ รุ่น Super Girl 4-5 ปี


# ข่าว2562

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเกียรติยศด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์26 ก.พ. 2563 01:21โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2563 17:41 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันพุธ  ที่26  กุมภาพันธ์  2563   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ทางด้านวิชาการ และอื่น ๆ  จากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้


    ได้แก่    เด็กชายศุภณัฏฐ์   คำตั๋น  ชั้น ม.2/4   และ   เด็กหญิงวรกมล   กันทา  ชั้น ม.2/3   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์   ญานะ และ อาจารย์วิศรุต   ตาวินโน   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    รางวัลเหรียญทอง    ได้แก่    เด็กชายณัฐดนัย   กำธรกิติกุล และ นางสาวบัณฑิตา   เกตุชม
    รางวัลเหรียญเงิน      ได้แก่    นางสาวฐิตาภรณ์   เพรามธุรส   นางสาวณิชา   ถาชื่น   เด็กชายปารมี   จันทร์กระจ่าง   เด็กหญิงสิริภัสสร   กัจฉัปนันท์ และ เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์   ลดาพงษ์  
    รางวัลเหรียญทองแดง    ได้แก่    เด็กหญิงญาฌิมน   พ่อค้า   เด็กชายชินกฤต   จิตหัตถะ   เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   กันทะเรือน   เด็กหญิงปรารถนา   ป้อมมะโน   นายชัชพงศ์   สวัสดิ์สิงห์   เด็กชายธีรพงศ์   แขกแก้ว   เด็กหญิงพิชญาภร   มณีคงฤทธิ์   เด็กชายภัทรนันท์   เจริญผล  เด็กหญิงกัญญารัตน์   โยธา และ เด็กหญิงสไบทอง   ชัยแก้ว
    โดยมี   อาจารย์ศรัณย์ยุทธ   สุขจันทร์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    1. การแข่งขันวาดภาพระบายสีจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับภาคเหนือ  จัดโดย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันหมอเจ้าฟ้า  จัดโดย  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
    รางวัลดีเด่น  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    3. การแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  หัวข้อ "พลังความดีทำด้วยหัวใจ"  จัดโดย  กระทรวงพลังงาน
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กหญิงศศิวิมล   มือขุนทด   ชั้น ม.1/5   เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11 และ เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    4. การแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  จัดโดย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ  หัวข้อ "ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง คือหัวใจเกษตรกรไทย"  ณ  โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    6. การแข่งขันวาดภาพระบายสี งานสัปดาห์วิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  ณ  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6   เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11 และ เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    7. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวภูริสา   สุรศักดิ์เสนีย์   ชั้น ม.4/2
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เด็กชายธนาธิป   ร่วมทอง   ชั้น ม.2/10
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    8. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กชายธนาธิป   ร่วมทอง   ชั้น ม.2/10
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    9. การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  ณ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    10. การแข่งขันวาดภาพแสงเงา การวาดภาพหุ่นนิ่ง เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่  ณ  โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    11. การแข่งขันวาดรูประบายสี เนื่องในสัปดาห์วิชาการ  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11   เด็กชายธนาธิป   ร่วมทอง   ชั้น ม.2/10   เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6 และ เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    12. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11   เด็กหญิงศศิวิมล   มือขุนทด   ชั้น ม.1/5   เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6 และ  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11  
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    13. การแข่งขันวาดภาพศิลปกรรม ปตท. ระดับภาคเหนือ
    เกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11   เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6 และ นางสาวภูริสา   สุรศักดิ์เสนีย์   ชั้น ม.4/2
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

#ข่าวสาร 2562รางวัลเกียรติยศทางด้านวิชาการของคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โพสต์23 ก.พ. 2563 22:54โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 17:38 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2563   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  โอกาสที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มีรายการดังต่อไปนี้

   
     ได้แก่    เด็กหญิงกานต์ธิดา   ชินวาล   เด็กชายจักรพงษ์   กี้ประสพสุข   เด็กหญิงชญาพัชร   ใหม่ดี   เด็กหญิงธัญสิริ   กมล   เด็กชายพรพิทักษ์   ศรศิริวงศ์   เด็กหญิงพัชร์หทัย   บุญพระรักษ์   เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ศรีพระจันทร์   เด็กหญิงภัณฑิลา   กันทะเรือน   เด็กหญิงภัศราพรรญ์   วงค์วัน   เด็กชายภูริทัต   อิ่มใจ   เด็กหญิงศศิกาญจน์   บุญมี และ เด็กชายสรวิชญ์   รัตน์แก้ว


    ได้แก่   เด็กชายกฤษณ์กวิน   วิริยา   เด็กชายกิตติกรเจริญ   อุษณีย์วิสุทธิ์   เด็กชายชวรรณกร   พวงมาลัย   เด็กหญิงณัฐธยาน์   ฤทธิศร   เด็กหญิงธนพร   ดวงมะภี   เด็กหญิงบุญญรักษ์   จันทร์ใส   เด็กหญิงปิยวรรณ   ขันแข็ง   เด็กชายพีรพัฒน์   เตรียมอ้าย   เด็กชายภูดิศ   กันจินะ   เด็กชายศุภนิตย์   เที่ยงธรรม และ เด็กหญิงสวิตตา   พญาชัย
    ได้แก่   เด็กหญิงกชพร   ขาวน้อย   เด็กชายชิษณุพงศ์   รักวงษ์ไทย   เด็กหญิงณัฐนรี   ศรีพล   เด็กหญิงนันท์นภัส   อุปนันท์   เด็กหญิงพุฒิพิมล   ชุมชอบ   เด็กหญิงเมธาพร   แสงคำ   เด็กชายรัชชานนท์   วันเพ็ญ   เด็กหญิงสิริยากร   เข็มวงษ์ และ เด็กหญิงอัศเจรีย์   ศรีวิชัย


    ได้แก่   เด็กหญิงกชพรรณ   หลิมวานิช   เด็กหญิงกรกนก   วงค์กา   เด็กชายกรณ์ริวัฎฐ์   บุญพรประเสริฐ   เด็กชายจิรวัฒน์   แซ่ลิ   เด็กหญิงชนาพร   จันทะวรรณ   เด็กหญิงชนิสรา   กันทวงค์   เด็กชายโทโมคิ   เทราดะ   เด็กหญิงนรรัตน์   วุฒิศร   เด็กหญิงปิยะฉัตร   ลินลาจม   เด็กหญิงภัณฑิลา   มาลังค์ และ เด็กหญิงอษิฏา   อยู่สำราญ


#ข่าวสาร 2562
ยินดีกับนักเรียนรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

โพสต์20 ก.พ. 2563 00:06โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 18:04 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เด็กชายพรพิพัฒน์    มาศิริ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3         โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด  ประจำปี  2563  ระดับประถมศึกษา  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม#ข่าว2562

งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28

โพสต์19 ก.พ. 2563 22:28โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 18:10 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2563   คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วม งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 28  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม   ชิณวงศ์   อดีตเลขาธิการกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในงาน  โอกาสนี้ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ  30  ปี ต่อเนื่อง จำนวน  3  คน   โล่เชิดชูเกียรติครูปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ  20  ปี ต่อเนื่อง จำนวน  2  คน   ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยมี  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้รับมอบ  ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน / วิทยาลัย ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และต่างประเทศ  จำนวน  2  คน   รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปีพุทธศักราช 2563  จำนวน  31  คน และ รางวัลครูและบุคลากรเอกชนดีเด่น  ประจำปีพุทธศักราช 2563  จำนวน  1  คน  จากนั้น ร่วมรับฟังการบรรยาย "ธรรมะพาเพลิน" โดย พระมหาสมปอง  ตาลปุตโต
#ข่าวสาร 2562ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:53โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 17:55 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เด็กหญิงกชพร ขาวน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

จากนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เด็กหญิงณัฎฐนิชา โตวิเชียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

จากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เด็กหญิงพัชร์หทัย บุญพระรักษ์ ป.6/1 และเด็กชายเบน แดนไทย คอช ป.6/4

ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ หอประชุม St.Joseph Hall

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่#ข่าว2563

ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:39โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 18:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีนและเต้นรีวิวประกอบเพลง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล  2,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  ในงานนิทรรศการภาษาจีน  เปิดประตูสู่แดนมังกร “จากเส้นทางสายไหมสู่สายใยแห่งไทย-จีน”  ระหว่างวันที่ 18-19  มกราคม  2563  ณ  ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์  มีนักเรียนร่วมทีมดังนี้

1.  นางสาวพรธิดา         จันทร์ศิริ          ม.4/2

2.  นางสาวภัสศิริษร วงแก้ว ม.4/11

3.  นางสาวชนากานต์ มูลสาร ม.4/12

4.  นางสาวอรรัมภา         สุขศรี ม.4/12

5.  นางสาววโรชา         พิพัฒวงศ์ชัย ม.4/12

6.  นางสาวกุลณัฐ         บัญชาชัยเจริญ ม.4/12

7.  นางสาวอิสรา         บุญฟอง         ม.4/13  


#ข่าว2563
1-10 of 248