ข่าวรางวัลเกียรติยศ


บาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5

โพสต์12 พ.ย. 2561 22:41โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 16:46 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ผลการแข่งขัน บาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลยสงคราม จ.พิษณุโลก ประเภท 3x3 หญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ โดยเอาชนะทีมจากจังหวัดแพร่ไปด้วยคะแนน 13:7 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป

ด.ญ.พัชรินทร์      ตีทอง ม.3/6     ด.ญ.ชลิดา    ไชยสาร ม.3/9    น.ส.กาญชญา     ไคร้มูล ม.6/11

ผลแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 บาสเกตบอลหญิงและ ชายจังหวัดเชียงใหม่ได้ตำแหน่งชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน มีนาคม 2562 ต่อไป#ข่าว2561

ร่วมแสดงความยินดี

โพสต์7 พ.ย. 2561 20:14โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 17:20 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ดังนี้

- เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2561  งานเดิน-วิ่งการกุศล  “สันกำแพงคันธา  มินิมาราธอน”  ระยะทาง  12  กิโลเมตร

รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปีหญิง 

เด็กหญิงอัจจิมา     วงศ์บุญทำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1

เด็กหญิงบัณฑิตา    เกตุชม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2

เด็กหญิงกรียาภรณ์     ต๊ะกาบโพธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

เด็กชายกิตตธีร์     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2

- เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2561  งานวิ่ง  “ฮ่วมใจ๋   ก้าวไปตวยกั๋น  50 ปี  โฮงยาสาหละปี”

เด็กชายกิตตธีร์     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ  3  มินิมาราธอน  10  กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  19 ปีชาย

เด็กชายกิตติธัช     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/10  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3  ฟันรัน  3.5 กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย

- เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2561  งาน    ”ผู้สูงอายุล้านนาพาวิ่ง      ครั้งที่ 2” 

เด็กชายกิตตธีร์     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ  1  มินิมาราธอน  10.5  กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปีชาย


#ข่าว2561


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประกวดดนตรีโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band ประจำปี 2561

โพสต์22 ต.ค. 2561 00:03โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 21:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในการประกวดดนตรีโรงเรียน   ธนาคารออมสิน  ประเภท   Symphonic   Band   ประจำปี    2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 18   ตุลาคม    2561   ณ หอประชุมบุรฉัตร   ธนาคารออมสิน  กรุงเทพมหานคร  วง  Dara  Symphonic  Band   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เข้าร่วมการแข่งขัน  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  รับเงินรางวัล    100,000   บาท     จากนายชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   ประธานจัดงาน    #ข่าว2561ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ต.ค. 2561 01:24โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 21:32 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในงานผลงาน และความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560   เด็กหญิงกานต์ศุภางค์      แก้วแดง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  เพื่อรับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2560   เมื่อวันที่  6   ตุลาคม  2561   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานครฯ

#ข่าว2561


แสดงความยินดีนักเรียนปฐมวัยดารา คว้ารางวัลการแข่งขัน Balance Bike หลายรายการ

โพสต์30 ก.ย. 2561 22:59โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:27 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]


เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2561  การแข่งขันจักรยานทรงตัว  สนามพิเศษ  วันแม่แห่งชาติ”  Kad Suan  Kaew  Runner  Bike  for Mom   ณ ลานอเนกประสงค์    อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  เชียงใหม่

เด็กชายกฤปนนท์            จันต๊ะตึง  นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1  

ได้รางวัลชนะเลิศ     รุ่นอายุ   3-4   ปีชาย

เด็กหญิงกฤชภร             ใจทาหลี  นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2    

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  รุ่นอายุ   3-4   ปีหญิง


เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2561  การแข่งขันจักรยานทรงตัวเด็ก  ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้ที่ 3 Flipper  Balance  Bike Racing 3 by Chiang Mai Kids Bike Shop  ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า  เชียงใหม่

เด็กชายกฤปนนท์               จันต๊ะตึง  นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 

ได้รางวัลชนะเลิศ    รุ่นอายุ 3-4 ปีชาย 

ได้รางวัลชนะเลิศ  ประเภท  Mini    Open  รุ่นอายุ  2-4 ปีชาย

เด็กหญิงกฤชภร            ใจทาหลี  นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2    

ได้รางวัลชนะเลิศ     รุ่นอายุ  3-4   ปีหญิง


เมื่อวันที่ 2  กันยายน  2561  การแข่งขันจักรยานทรงตัว  Chiang   Mai  Runner bike  สนามที่ 4  ประจำปี  2561  ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  เชียงใหม่ 

เด็กชายกฤปนนท์                 จันต๊ะตึง  นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 

ได้รางวัลชนะเลิศ    ประเภท  Standard   รุ่นอายุ 3.6 - 4 ปีชาย 

ได้รางวัลชนะเลิศ  ประเภท  Standard   รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย

ได้รางวัลชนะเลิศ  ประเภท  Professional   รุ่นอายุ 3-4 ปีชาย

เด็กหญิงกฤชภร              ใจทาหลี  นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2    

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ประเภท  Professional   รุ่นอายุ 3-4 ปีหญิง


#ข่าว2561


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านต่าง ๆ

โพสต์27 ก.ย. 2561 02:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:51 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันพุธที่  26  กันยายน  2561   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย   อาจารย์เสาวลักษณ์  ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   หัวหน้าแผนกต่าง ๆ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะนักเรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  ที่ได้รับ รางวัลเกียรติยศด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันในงาน และกิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ดังนี้

#ข่าว2561
เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์24 ก.ย. 2561 03:42โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันเสาร์ที่  22  กันยายน  2561   สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัด พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ เยาวชนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2561    ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชนที่ได้ประพฤติตนเป็นคนดี  ใฝ่เรียนรู้  บำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล และชุมชน  อีกทั้ง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ นักเรียนของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ รวมถึง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี ตลอดจน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียนทั่วไปให้นำไปเป็นตัวอย่าง  โดยมี  นายธวัชชัย   ไชยกันย์   ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่   ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่น  ทั้งนี้  นักเรียนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่น ในแต่ละระดับชั้น มีดังนี้   ระดับปฐมวัย  ได้แก่  เด็กหญิงเวียงพิงค์   เอี่ยมธรรม    ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้แก่  เด็กชายชิษณุพงศ์   รักวงษ์ไทย    ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  เด็กชายศิวัช   พุกพูลทรัพย์    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้แก่  เด็กหญิงธัญชนก   จิณานุกุล และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  นางสาวพรกนก   ธัญลักษณากุล  

#ข่าว2561 

JR NBA All Star 2018

โพสต์11 ก.ย. 2561 23:57โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ขอร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ ตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง  ทีมดาราวิทยาลัย  จำนวน  4  คน  ได้แก่  เด็กหญิงลิตา   สุนทรปกาสิต    เด็กหญิงนาโอมิ   โกลเดมันน์  ชั้น ม.2/8   เด็กหญิงณัชชากัญญ์  ทูลทรัพย์ และ เด็กหญิงเวนิส   คุณาชีวะ  ชั้น ม.3/4  ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วม ทีมจูเนียร์ เอ็นบีเอ ออลสตาร์ ไทยแลนด์  JB NBA All Star 2018  ซึ่งในการเข้ารับการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงครั้งนี้  เด็กหญิงนาโอมิ   โกลเดมันน์   ได้รับ  รางวัล MVP (Sportsmanship) ความมีน้ำใจนักกีฬา   โดยนักกีฬาบาสเกตหญิง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม  ทีมจูเนียร์ เอ็นบีเอ ออลสตาร์ ไทยแลนด์  จะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์เอ็นบีเอ  ระดับโลก ร่วมกับ เพื่อน ๆนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมออลสตาร์  จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ระหว่างวันที่  4 - 7  ตุลาคม  2561  และร่วมชมการแข่งขันบาสเกตบอลครั้งยิ่งใหญ่  เอ็นบีเอ  ไชน่าเกมส์  2018     ณ   นครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน

#ข่าว2561
พิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต และหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต ครบ 38 ครั้ง และ 108 ครั้ง

โพสต์21 ส.ค. 2561 00:52โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์ที่  20  สิงหาคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า  5  ปี  รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1   ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต  ครบ  36  ครั้ง และ 108  ครั้ง  เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10  ประจำปี 2559 - 2560  เพื่อแสดงความขอบคุณ  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  ณ   ห้องบ้านล้านตอง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

#ข่าว2561


โครงการเปิดโลกวิชาการภาษาฝรั่งเศสวิชาการ

โพสต์8 ส.ค. 2561 03:00โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันเสาร์ที่  4  สิงหาคม  2561   ฝ่ายวิชาการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ(ภาษาฝรั่งเศส) ในโครงการเปิดโลกวิชาการภาษาฝรั่งเศสวิชาการ - Journe'e Portes Ouvertes  ครั้งที่ 4   ซึ่งจัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    ณ   ห้องเอื้องสามปอยหลวง  ชั้น  15  อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   โดยมี  อาจารย์จีรวรรณ   อยู่ศิริ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ผลการแข่งขันมี ดังนี้

    นายธนากร   มณีพิทักษ์สันติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขัน NJ  Spelling  Bee  ได้ไปทัศนศึกษา  ณ  ประเทศญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
  
    นางสาวพิมพ์สุดา   มีพิน และ นางสาวรุ่งตะวัน   นรนิล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

    นางสาวพลอยตะวัน   ปิ่นมาศ และ นางสาวสิริกร   ศิวเวทพิกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตฝรั่งเศส(ภาษาไทย)

    นางสาวลัลนา   กรีอุต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นายอภิไชย   ไชยวงศ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส

#ข่าว2561


1-10 of 194