ข่าวรางวัลเกียรติยศ


ประกวดภาพยนตร์สั้น

โพสต์6 มี.ค. 2561 18:21โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ฝ่ายวิชาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งนักเรียน คือ เด็กหญิงภัสรพี   บุญมี  และ เด็กหญิงทฤษวรรณ  นิลสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โดยมีอาจารย์อดิศักดิ์  มหาวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   เข้าร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดระดับประเทศ หัวข้อ My Corporate : My Brand  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวด 750 ผลงานจากทั่วประเทศ   นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชมเชย   รับเกียรติบัตรจาก ดร.พิเชษฐ     คุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และดร.บุญรักษ์    ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน#ข่าว2560รางวัลวิชาการประถมศึกษาตอนต้น

โพสต์6 มี.ค. 2561 18:09โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560  


เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ได้รางวัลเหรียญทองแดง รับเกียรติบัตร  พร้อมทุนการศึกษา จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560   จัดโดย สสวท.   (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน    2560    ณ ศูนย์นิทรรศการ  และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 


เหรียญทองแดงในการแข่งขัน  KingClass   Korea  Super  Camp  2017 ระดับประเทศ


เด็กชายฐานพัฒน์    สายไฮคำ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน  KingClass   Korea  Super  Camp  2017 ระดับประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 จัดโดย สถาบัน KingClass  Academy  ได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล    ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   กรุงเทพมหานคร


รางวัลการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิด  และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   ครั้งที่ 18  ปี  2560   


ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิด  และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   ครั้งที่ 18  ปี  2560   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา   เมื่อวันที่   16   ธันวาคม  2560   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  คือ เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2


#ข่าว2560
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 ก.พ. 2561 00:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์   2561 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยอาจารย์ยุพิน       ชัยราชา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง    ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6    ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  จังหวัดน่าน#ข่าว2560

100 ปี การศึกษาเอกชน

โพสต์12 ก.พ. 2561 01:55โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่    9    กุมภาพันธ์     2561  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ    จัดงาน   "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน   ประจำปี   พ.ศ. 2561" ภายใต้แนวคิด "100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    และประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน นักศึกษา  ครู   และโรงเรียนเอกชน   โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ร่วมจัดนิทรรศการ     และเข้ารับโล่โรงเรียนเอกชนที่มีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา  100 ปีขึ้นไป    โดย  ดร.ชวนพิศ       เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย          เป็นผู้รับมอบโล่ จาก  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม   คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ประธานในพิธี    ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ#ข่าว2560

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017

โพสต์21 ม.ค. 2561 21:50โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 20   มกราคม   2561  มีพิธีมอบรางวัล  EGAT  Green  Learning  Awards  2017  ในโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     ของกฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้  รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน   (ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)    ประเภทจำนวนนักเรียน    2,000    คนขึ้นไป     โดยมี  ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ        เป็นผู้รับรางวัลจาก  นายสืบพงษ์     บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวอุษณีย์   ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ณ หอประชุมเกษม  จาติกวณิช  สำนักงานใหญ่   กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี#ข่าว2560

นักเรียนดาราฯ นักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ให้กับทีมว่ายน้ำไทย

โพสต์21 พ.ย. 2560 01:31โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 19:49 โดย Greecha Katpratoom ]

ในการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ   '' ซีเอจ   กรุ๊ป   2017  '' 41th  Southeast Asian Age Group Swimming    Championship 2017     ระหว่างวันที่    8-13   พฤศจิกายน  2560      ที่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน    ประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาลาม   นายอภิวิชญ์  ครัดทัพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  นักกีฬาว่ายน้ำ Dara Swimmimg Team  โรงเรียนดาราวิทยาลัย และเป็นนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน  คว้าเหรียญทองผลัดผสม 4x100 เมตร  ชาย-หญิง  ให้กับทีมว่ายน้ำไทย  ทำลายสถิติเดิมของทีมสิงคโปร์ที่เคยทำไว้เมื่อปี 2015 โดยมี อาจารย์รุ่งนภา  ดวงทับ   เป็นผู้ฝึกซ้อม


  


#ข่าว2560

โรงเรียนดาราฯ ได้รางวัลชนะเลิศ ประกวด Y Green School Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2017

โพสต์9 พ.ย. 2560 20:27โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 19:49 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  10   พฤศจิกายน  2560   ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เข้ารับโล่เกียรติยศ  พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  30,000  บาท   ในโอกาสที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ      โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”    ในการประกวด   Y   Green   School   Award    ครั้งที่ 4   ประจำปี 2017  จัดโดย มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ    ณ  โรงแรม ดิอินเตอร์เนชั่นแนล วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่#ข่าว2560

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ (3 ตุลาคม 2560)

โพสต์3 ต.ค. 2560 20:02โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 04:10 ]


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ “หุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิต” 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  สหวิทยาเขตดอยสุเทพ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  วันที่ 3 ตุลาคม 2560


โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ดังนี้
     1. เด็กหญิงศลิษา   จิตมณี  ม.2/1
     2.  เด็กหญิงสุชัญญา ศรีกันทอง  ม.2/1
     3.  เด็กหญิงญาณภัทร  นครากรกุล  ม.2/1

  ครูที่ปรึกษา
     นายอดิศักดิ์  มหาวรรณ

ข้อมูลจาก แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/phl-ngan/007-2560-nakreiyndirabrangwalheriyythxngchnaleisxandab1nikarkhaengkhanhunyntsphthradabphunthan3tulakhm2560

รางวัลการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต (Way of Life)

โพสต์3 ต.ค. 2560 01:33โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 00:48 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่   24 กันยายน 2560   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6      ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต Way of Life”  ในงานUNSEEN LANNA เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่    ได้รับรางวัลดังนี้

            เด็กหญิงหัทยา      นันตี่ยะ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท  และเด็กหญิงศศิวิมล     มือขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ได้รับรางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท     โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์ชณิตรา     พรหมวังขวา    และอาจารย์จันจิรา    คำมูล#ข่าว2560

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยคว้าเหรียญ ในรายการ Singha Inline Speed Skate Thailand Circuit 2017 สนามที่ 2

โพสต์29 ก.ย. 2560 00:43โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2560 22:50 โดย Greecha Katpratoom ]

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ในนามตัวแทนนักกีฬาชมรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมจังหวัดเชียงใหม่   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม  รายการ  Singha   Inline   Speed   Skate  Thailand   Circuit   2017 สนามที่ 2   โดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย   และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน  2560   ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา   เวสต์เกต ได้รับรางวัลดังนี้
#ข่าว2560


1-10 of 161