ข่าวรางวัลเกียรติยศ


รางวัลโครงการเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์15 ก.พ. 2560 00:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการเปิดโลกวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ

            การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  Tell   Me   What   You   Know

            นายธนกร        มณีพิทักษ์สันติ              ม.4/1

            นางสาวพรกนก           ธัญลักษณากุล                ม.4/1
            การแข่งขันวาดภาพจากการฟังภาษาจีน

            นางสาววรินธร            แซ่หู                ม.5/9

            นางสาวการิน              รักตะปุรณะ     ม.5/9

            นางสาวธุวดารา          ดีอาษา             ม.5/9โดยมี อ.พรสวรรค์  เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร  หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูผู้ฝึกสอน ร่วมแสดงความยินดี  ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2559

รางวัลแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:38โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38  ย่าโมเกมส์  ณ  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560   ได้รับรางวัลดังนี้

นายอภิวิชญ์    ครัดทัพ  ชั้น ม.5/9    ได้รับรางวัล

 4  เหรียญทอง จากรายการ  ผีเสื้อ100 เมตร  ฟรีสไตล์ 100 ,200 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4x200 ม.

 2  เหรียญเงิน  จากรายการ  ผีเสื้อ 50 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 4x200  เมตร

 1 เหรียญทองแดง จากรายการ ผลัดผสม 4x100 ม.


นายณัฐภัทร   นันตาเป็ง  ชั้น ม.4/3    ได้รับรางวัล

                1 เหรียญทอง จากรายการ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม.

                3 เหรียญเงิน  จากรายการ ฟรีสไตล์ 50,100 เมตร  และผลัดฟรีสไตล์ 4x200  เมตร

                2 เหรียญทองแดง จากรายการ  ผีเสื้อ 50 เมตร และผลัดผสม 4x100 เมตร


นางสาวอภิชยา   สุวรรณจันทร์ ชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัล

3 เหรียญทองแดง จากรายการ ผลัดฟรีไตล์  4x200 เมตร  ,ผลัดผสม 4x100 ม.    และผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม.

ผู้ฝึกสอนคือ อ.สกุล   สุนันชัย    อ.นฤมิตร    ยะจอม  อ.รุ่งนภา   ดวงทับและ อ.ถิตนันย์   สมคำ


#ข่าว2559
 
นักเรียนดาราผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และค่าย 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:31โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เด็กชายบางกอก   วาณิชยานนท์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิก วิชาการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     ประจำปีการศึกษา   2559     ค่าย 1 ที่ผ่านมา  และ ค่าย 2    ที่จะร่วมในวันที่   6  -  20   มีนาคม   2560    จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ซึ่งเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ     และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา       ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


#ข่าว2559

โรงเรียนดาราฯรับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

โพสต์26 ม.ค. 2560 00:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 00:36 ]

เมื่อวันที่  25  มกราคม  2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   จัดพิธีมอบรางวัล EGAT  Green Learning Awards 2016  แก่โรงเรียนที่เป็นต้นแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ซึ่งขยายผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนสู่บ้านนักเรียน      โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับประเทศ    เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนโดย ดร.อวยพร      หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นผู้รับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร  จาก นายจิระศักดิ์   บัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)    และ  นายการุณ        สกุลประดิษฐ์     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี#ข่าว2559

นักเรียนได้รับรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์22 ม.ค. 2560 23:37โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2560 17:34 ]

เด็กหญิงภัทรดา  วุฒิเอ้ย นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนโครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


นายบางกอก  วาณิชยานนท์ นักเรียนชั้น ม.3/1 เข้ารับเกียรติบัตรเด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2560

โพสต์19 ม.ค. 2560 23:59โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

คำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2560

"ชาติพัฒนา   ด้วยครูดี   มีคุณภาพ
ศิษย์ซาบซึ้ง   ในพระคุณครู"

    เมื่อวันจันทร์  ที่  16  มกราคม  2560  ผู้บริหาร และคณะครูแผนกปฐมวัย และฝ่ายสนับสนุนการสอน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์  ประจำปี 2560  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  โอกาสนี้ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น จาก ดร.กมล   รอดคล้าย   เลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ขวัญใจ   โทมาส์   รางวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย   อาจารย์สุนีย์   สุวรรณ   รางวัลครูดีเด่นระดับประถมศึกษา   อาจารย์สมจิตต์   อยู่สันติกุล   รางวัลครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา และ อาจารย์ยุทธศักดิ์   ญานะ   รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ และสังคมเป็นอย่างดียิ่ง ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมี  หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธานในพิธี   ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2559

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นในการจ้างงานคนพิการ ในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์19 ม.ค. 2560 02:12โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี   2559 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นในการจ้างงานคนพิการ มี อ.พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร  รับมอบ  และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย คือนายดิสนันท์   บริบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ  ประจำปี 2559  โดยมีนายประจวบ      กันธิยะ       รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  และ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 พร้อมด้วยคนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ    ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา#ข่าว2559

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2559

โพสต์23 ธ.ค. 2559 02:47โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2559 03:05 ]

    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย  ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ   เข้ารับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ประจำปี  2559  และเด็กชายรพีพงศ์   ภาคนนท์กุล   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  รับมอบ รางวัลเหรียญเงิน พร้อมทุนการศึกษา การประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  ประจำปี  2559  ในพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  Thailand Educational Development and Evaluation Tests  ประจำปี  2559  ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับ  ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยมี  ดร.พรพรรณ   ไวทยางกูร   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  ประธานในพิธี  เป็นผู้มอบรางวัล   เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2559   ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 202   ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพมหานคร 


#ข่าว2559
นักร้องประสานเสียงวง Dara Chorus ได้เหรียญ การประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Lanna International Choir Competition 2016)

โพสต์27 ต.ค. 2559 22:07โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่  19 - 23 ตุลาคม  2559     สำนักงานพัฒนาพิงคนคร   (องค์การมหาชน)     ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่       สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    เขตพื้นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่   และเทศบาลนครเชียงใหม่   จัดการประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ   ครั้งที่ 1   (1st Lanna International Choir Competition 2016)   ระดับมาตรฐานสากล มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท จำนวน 57 ทีม จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา โครเอเชีย มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  คณะนักร้องประสานเสียง วง Dara Chorus   เข้าร่วมการแข่งขัน ในกลุ่ม G3   Youth  chair  of  Mixed  Voices และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  ณ ห้องประชุมเลวีนิติ   คณะนิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว     

# ข่าว2559นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โพสต์7 ต.ค. 2559 01:58โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ดร.อวยพร  หว่างตระกูล ผู้อำนวยการ  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ระดับมัธยมศึกษา  เข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2559  และผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน คือ  เด็กชายบางกอก  วาณิชยานนท์  ม.3/1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     และนายนววิช  เพชรธรรมรส  ม.6/5  สาขาวิชาชีววิทยา    โดยนักเรียนทั้ง 2 คน จะเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  ค่าย 1  ระหว่างวันที่ 9-22  ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559


1-10 of 121