ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษานักเรียนรางวัลพระราชทาน

โพสต์โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 17  กรกฏาคม  2561   คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาท   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และ มอบทุนการศึกษาให้แก่  เด็กหญิงกานต์ศุภางค์        แก้วแดง  นักเรียนชั้น ม.1/4       ที่ได้รับรางวัล  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ปีการศึกษา  2560  เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง   สสวท.ปีการศึกษา  2561-2563  โดยมีครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย  และ มัธยมศึกษาตอนต้น   ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี   ณ หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย#ข่าว2561

พิธีเปิดค่ายนักเรียนแกนนำดารายุคใหม่ ใส่ใจพอเพียง ประถม 4 - 6

โพสต์13 ก.ค. 2561 01:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2561 18:42 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำดารายุคใหม่  ใส่ใจพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ประจำปีการศึกษา 2561   ณ   ห้องประชุม 1  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  เพื่อให้เป็นนักเรียนแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน  และเห็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม  อันเป็นการบ่มเพาะอุปนิสัย  อยู่อย่างพอเพียงไปควบคู่กับความมีวินัยในตนเอง  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  โดยมี  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย

#ข่าว2561ต้อนรับคณะ Ryul Chamber Choir จากประเทศเกาหลีใต้

โพสต์13 ก.ค. 2561 01:19โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2561 18:49 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2561  ครูศาสนายุพิน  ชัยราชา  รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับ ผป.ดร.ประเวศน์      คิดอ่าน  ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์    สภาคริสตจักรในประเทศไทย    ที่นำคณะ   Ryul  Chamber  Choir  จากประเทศเกาหลีใต้  มาแสดงการร้องเพลงประสานเสียงสรรเสริญพระเจ้า  ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

#ข่าว2561ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 01:19โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 17:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2561  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   นำคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28  กรกฎาคม   2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เชียงใหม่
#ข่าว2561


ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

โพสต์11 ก.ค. 2561 01:37โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 17:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม  2561  ผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  อาจารย์สุรศักดิ์  ไชยกัณทา  ผู้ช่วยผู้จัดการ  อาจารย์พรสวรรค์  เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา   ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561   เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  และร่วมบริจาคเงินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ #ข่าว2561

เด็กดีดารา

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:20โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:34 ]

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เด็กหญิงแวณฎาริญษ์      พิละกันทา (น้องแวนด้า)   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3    โรงเรียนดาราวิทยาลัย     เก็บสร้อยข้อมือทองคำได้ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์    สาขาเชียงใหม่   ดอนจั่น   และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ประกาศหาเจ้าของ  และตัวแทนบิ๊กซี   ซูเปอร์เซ็นเตอร์    สาขาเชียงใหม่   ดอนจั่น  มามอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ  กระเช้า  และของขวัญ    ให้กับนักเรียน และมอบจดหมายขอบคุณโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารรับมอบ  ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว2561

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:28โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 18:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันพุธที่  4  กรกฎาคม  2561   ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศึกษา  2561   โดยมี  ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   ที่ปรึกษาฝ่ายศาสนกิจ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นผู้ประกอบพิธี และครูศาสนายุพิน   ชัยราชา   รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นผู้ให้โอวาท   จากนั้น  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   กลัดดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่  คณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:52โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 23:37 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   1   กรกฎาคม   2561    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ    ประจำปี 2561   โดยมีนายปวิณ           ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ในงานนี้ อ.ไพโรจน์  ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นตัวแทนไปร่วมงาน พร้อมกับคณะครู  นักเรียน  และ วงดุริยางค์  แลได้รับมอบเกียรติบัตรให้การสนับวงดุริยางค์  นำขบวนสวนสนาม    ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

ร่วมงานครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:48โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 23:48 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561   นางพรสวรรค์  เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  และบริการการศีกษา  พร้อมนางจีระพันธุ์      พรหมปาลิต   หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  เป็นตัวแทนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ไปร่วมงาน  ครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ สหรัฐอเมริกา โดยมี เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน ที.เดวีส์ และเจนนิเฟอร์ เอ.ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่อเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ   ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ 


#ข่าว2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์29 มิ.ย. 2561 01:59โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 17:55 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561  คณะลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  เหล่าเสนาเหล่าอากาศ และผู้กำกับ ร่วม พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2561 (1  กรกฎาคม  ของทุกปี)  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นประธานในพิธี    ณ   อาคารกีฬาเอ็ดน่า เอส โคล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2561

1-10 of 787