ข่าวประชาสัมพันธ์

งานดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา ปี 2560

โพสต์25 เม.ย. 2560 21:43โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 21:45 ]

    สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  นำโดย คุณพิมล   ปัญจสวัสดิ์วงศ์   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 และพิธีดำหัวปี๋ใหม่ เพื่อขอสูมาคารวะครูอาวุโส  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี๋ใหม่เมือง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของศิษย์เก่าดาราวิทยาลัย  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2560   ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการสรรหานายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระการทำงานลง ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯคนใหม่ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศิษย์เก่าดาราวิทยาลัย  ดารา มศ.3  รุ่น 100 ปี


#ข่าว2559รดน้ำดำหัวที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์25 เม.ย. 2560 01:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 01:32 ]

คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ  ดร.อวยพร    หว่างตระกูล     ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมรดน้ำดำหัวที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  และอดีตผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และขอสุมาลาโทษ เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ด้วยความเคารพและระลึกถึง  

#ข่าว2559
พิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียน

โพสต์24 เม.ย. 2560 23:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่    21   เมษายน   2560  คณะครูฝ่ายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย     จัดพิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่  ขอพรจากคณะผู้บริหารโรงเรียน   เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่ผ่านมา    และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป  หลังจากนั้นเป็นพิธีรดน้ำดำหัวของเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย  และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียน   ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์    อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


ฝ่ายสนับสนุนการสอน


เจ้าหน้าที่


นักบาสเกตบอลหญิง# ข่าว2559

 

พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์24 เม.ย. 2560 01:57โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันศุกร์  ที่  21  เมษายน  2560  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง  โดยมี ผป.ดร.สิรินันท์   ศรีวีระสกุล   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน   เป็นผู้กล่าวอวยพร และอธิษฐานเผื่อคณะผู้บริหาร   ณ  ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559


พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560

โพสต์18 เม.ย. 2560 20:36โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันจันทร์  ที่  17  เมษายน  2560  อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วม เดินขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  ประจำปี 2560  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์ผู้ครองล้านนา อดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมี  นายปวิณ   ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธี   ณ  บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  วัดสวนดอก พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559


พิธีสระเกล้าดำหัวผอ.สพป.ชม. เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

โพสต์18 เม.ย. 2560 02:02โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันอังคาร  ที่  18  เมษายน  2560  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ  ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายกิตติ์ธเนศ   พันธ์ภานุฉัตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2560  เพื่อแสดงความเคารพ และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีปี๋ใหม่เมือง   ณ  บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559


โรงเรียนดาราวิทยาลัย มอบทุนช้างเผือก สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 เม.ย. 2560 01:13โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2560 01:28 ]

เมื่อวันที่  18 เมษายน  2560  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ และ ดร.อวยพร   หว่างตระกูล ผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดี  ให้โอวาท และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับทุนช้างเผือก  ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนดาราวิทยาลัย   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ #ข่าว2559

ขอพรปี๋ใหม่เมือง 2560

โพสต์7 เม.ย. 2560 01:15โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันศุกร์  ที่  8  เมษายน  2560  คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่ แผนกปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมเดินขบวนแห่ตุงวันปี๋ใหม่เมือง และขอพรปี๋ใหม่จาก คณะผู้บริหารโรงเรียน  โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการ  เป็นผู้กล่าวอวยพร และศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   อนุศาสก   อธิษฐานขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้แก่ คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2559วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี

โพสต์2 เม.ย. 2560 23:02โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน

    เมื่อวันเสาร์  ที่  1  เมษายน  2560  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ และคณะครูฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วม พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี  โดยมี พลตำรวจตรีอำนวย   พวกสนิท   รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   เป็นประธานในพิธี   ณ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559


การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 20

โพสต์2 เม.ย. 2560 20:50โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

 เมื่อวันเสาร์ที่  25  มีนาคม  2560  ในการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7  สถาบันการศึกษา   จังหวัดเชียงใหม่   ครั้งที่  20  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย     จังหวัดเชียงใหม่      สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย    นำโดย นางพิมล      ปัญจสวัสดิ์วงศ์    นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  นำทีมนักกีฬา  และกองเชียร์    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ  ที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์   และสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสถาบัน  ซึ่งผลการแข่งขันกีฬา  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแชร์บอลหญิง 
#ข่าว2559


1-10 of 594