ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

โพสต์17 ต.ค. 2561 00:40โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2561  ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  คณะผู้บริหาร  และคณะครูคริสเตียน  ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จัดโดย คริสตชนเชียงใหม่  ณ  คริสตจักรที่หนึ่ง  เชียงใหม่
#ข่าว2561


เยี่ยมเยียน และ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

โพสต์30 ก.ย. 2561 18:01โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 17:15 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   19  กันยายน  2561   อาจารย์  สุรศักดิ์         ไชยกัณทา  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย     พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมเยียน และ   มอบเงินสนับสนุนการบริหารจัดการให้โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี      จังหวัดลำปาง     ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา    จำนวน   240,000   บาท  โดยมี อาจารย์วันเพ็ญ    นำทาน     ผู้อำนวยการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  เป็นผู้รับมอบ#ข่าว2561

มอบเงินขอบคุณตำรวจจราจร

โพสต์27 ก.ย. 2561 23:02โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 17:22 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   26   กันยายน    2561  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบเงินขอบคุณจากโรงเรียนให้  ร้อยตำรวจตรีพรศักดิ์      พรหมสุวรรณดี  เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้านหน้าโรงเรียนดาราวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลานาน  และจะเกษียณอายุการทำงานในเดือนตุลาคม  2561 พร้อมแนะนำตำรวจจราจรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ     ณ  อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์27 ก.ย. 2561 00:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 17:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22  กันยายน 2561   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ประธานผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม   ณ ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย    จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561


ดาราจัดงานวันเยาวชน

โพสต์27 ก.ย. 2561 00:22โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 17:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดงานวันเยาวชน  ประจำปีการศึกษา  2561 เมื่อวันศุกร์ที่  21   กันยายน   2561  ในหัวข้อ “DRA  Bring  Back  to  90’s  140 ปี  ดาราวิทยาลัยย้อนวัยสู่ยุค 90’s”   โดยมีประธานเปิดงานคือ ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์       ตระหนักในคุณค่าของตนเอง        มีความสามัคคี          มีคุณธรรม       จริยธรรม  สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคม   และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ      ซึ่งมีการจัดกิจกรรม     การแสดงดนตรีสากล    การแข่งขันกีฬามหาสนุก    การออกร้านขายอาหาร    ณ บริเวณอาคารวินนี่ เบอร์ สจ๊วต    และ อาคารอนุสรณ์   118 ปี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561

GRAND OPENING FASHION ART STUDIO & DARA ROBOTICS STUDIO

โพสต์25 ก.ย. 2561 02:12โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 16:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์ที่  24  กันยายน  2561  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  ร่วมนมัสการพระเจ้าใน พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ FASHION ART STUDIO & DARA ROBOTICS STUDIO  โดยมี  ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ  ที่ปรึกษาฝ่ายศาสนกิจ และ ครูศาสนา ดร.ยุพิน   ชัยราชา   รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เป็นผู้ประกอบพิธี    ณ   ห้องปฏิบัติการ FASHION ART STUDIO & DARA ROBOTICS STUDIO   ชั้น 1  อาคารดารานุสรณ์  118  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561
แถลงข่าวงานประจำปี และแสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”

โพสต์24 ก.ย. 2561 23:52โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 16:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์ที่   24  กันยายน  2561  ในโอกาสที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีอายุครบรอบ 140 ปี ในปีนี้  ทางโรงเรียนได้จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่    และได้จัดงานแถลงข่าว งานประจำปี และแสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”   แจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน  พร้อมเปิดตัวนักแสดง  โดยมี ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เล่าถึงประวัติความเป็นมาโรงเรียนดาราวิทยาลัย   และอาจารย์พรสวรรค์  เอี่ยมบุญ   ประธานจัดงานกล่าวถึงรายละเอียดของงาน และแนะนำตัวแสดงหลัก     ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย

    งานประจำปี และแสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”   จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่   3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 20.30 น. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และผู้ที่สนใจ ได้ร่วมเฉลิมฉลอง 140 ปี รูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การออกร้านของนักเรียน  การแสดงของนักเรียน บนเวทีบริเวณหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์   การแสดงภาคสนามบริเวณสนามวงกลม การจัดนิทรรศการ 140 ปี บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์โรงเรียน  การแสดงแสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย” บริเวณหน้าหอสมุด  

โดยการแสดง แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย” ประกอบด้วยการแสดง 6 องค์ ดังนี้

องค์ที่ 1  ปฐมบทมิ่งฟ้า นครานครพิงค์

องค์ที่ 2  แสงแห่งพระพร เรืองอมร ทิพย์ดารา

องค์ที่ 3  นพเกศ เทิดเจ้าฟ้า พระราชทานนาม

องค์ที่ 4  โรงเรียนพระราชชายา สู่ดาราวิทยาลัย

องค์ที่ 5  เรืองลับดับแสงแห่งดารา

องค์ที่ 6  กลับคืนสู่นครา พร่างพรายฟ้า จากมิชชันนารี สู่ 140 ปี ดาราวิทยาลัย

โดยมีนักแสดงครู  นักเรียน  ศิษย์เก่า  ร่วมในการแสดงครั้งนี้กว่า 300 ชีวิต


#ข่าว2561การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 ก.ย. 2561 03:03โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 18:08 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันจันทร์  ที่  10  กันยายน  2561  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  ครั้งที่  1  ปีการศึกษา 2561  ในระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินสภาพจริงด้านทั่วไป และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  อีกทั้ง เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนต่อไป  โดยเชิญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  3  ท่าน  คือ  ดร.อุทัย   ปัญญาโกญ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    นายดำรง   มาตี๋   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และ นางจิระกุล   เอี่ยมตระกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน  มาเป็นคณะกรรมการประเมินฯ   โอกาสนี้  ผป.สุทธยนต์   อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก  อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า    ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯ และ คศ.ดร.ยุพิน   ชัยราชา   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย    ณ   ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561

   

200 YEARS of U.S.-Thai Friendship "Great and Good Friends"

โพสต์19 ก.ย. 2561 00:00โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2561 17:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เนื่องด้วยปี พ.ศ.2561  เป็นวาระครบรอบ  200  ปี  ที่ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกาติดต่อกันเป็นครั้งแรก  ทางสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่  โดย มิสเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ   กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความสัมพันธ์  200  ปี ไทย - สหรัฐอเมิกา Great and Good Friends"  ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความเป็นมาอันยาวนานถึง  200  ปี  ของความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา  อีกทั้ง เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ และต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ระหว่างสองประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนประเพณี  วัฒนธรรม และความรู้ด้านอื่น ๆ ซึ่งกันและกัน ตลอดจน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด และทิศทางนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมี  อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน บุคลากร และสัมพันธ์ชุมชน   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ   เมื่อวันที่  11  กันยายน  2561    ณ   ห้องประชุมแมคกิลวารี   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2561
กิจกรรม สานสายใยพี่สู่น้อง

โพสต์11 ก.ย. 2561 03:06โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2561 17:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

    เมื่อวันอังคาร  ที่  4  กันยายน  2561  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมสานสายใยพี่สู่น้อง  ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน และเพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง  โอกาสนี้ รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ตลอดจน ด้านการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ รุ่นน้องได้รับฟัง    ณ   ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561


1-10 of 832