ธง และ ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนที่ถูกต้องตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประกอบด้วยรูปวงกลมสองสงซ้อนกันตรงกลางวงกลมมีดาวที่ส่องรัศมีแจ่มจรัส ซึ่งหมายถึง ดวงดาวที่ปราฏบนท้องฟ้าในคืนวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกและหมายถึงพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ด้านล่างของดาว ระบุตัวเลขไทย "๒๔๒๑" ซึ่งเป็นปีพุทธศักราชที่ก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในพื้นที่วงแหวนด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย" ส่วนด้านล่างเป็นชื่อจังหวัด "เชียงใหม่" รอบวงกลมประดับด้วยลายรดน้ำของภาคเหนือ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่อ่อนช้อย มีศิลปะที่งดงามเป็นเอกลักษณ์

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ คุณครูสวาท กีรติปาลธงประจำโรงเรียน


ธงประจำโรงเรียน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรากลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดงว่า "ดว" มีรัศมีสีขาวล้อมรอบ และรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก ๆ กระจายอยู่

พื้นธงสีแดง หมายถึง สีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางแขน เพื่อทรงไถ่โทษประชากรโลกด้วยความรัก และความรักนี้เป็นแรงศรัทธาให้มิชชันนารีเข้ามาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยความเสียสละทั้งกาย และใจ และแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้สังคมได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ


ดาวน้อยใหญ่ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ประทานนามแก่โรงเรียน ดารารัศมี มีความหมายว่า แสงแห่งดวงดาว จึงใช้ดาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะเปรียบนักเรียนดาราวิทยาลัยเป็นเสมือน ดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ และจะส่องแสงประกายเจิดจรัสอยู่นานเท่านาน นอกจากนี้ยังเปรียบถึงดวงดาวที่ปรากฎในวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลก และคณะมิชชันนารีผู้ก่อตั้ง ได้ดำเนินตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ โดยออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 


อักษร "ดว" เป็นชื่อย่อของโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย"