ปฏิทินโรงเรียน


ปฏิทินโรงเรียนเพิ่มปฏิทินในปฏิทินส่วนตัวใน Google Calendar ด้วย dara@web1.dara.ac.th

วิธีการเพิ่มปฏิทินโรงเรียนดาราวิทยาลัยในปฏิทินส่วนตัว google calendar