แปลนห้องเรียน

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/phang-hxngreiyn/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf?attredirects=0&d=1

ดาว์นโหลด แปลนห้องเรียน ปีการศึกษา 2562